Hjem Nasjonal kamp Banktrakasseriene mot Motstandsbevegelsen

Banktrakasseriene mot Motstandsbevegelsen

INFORMASJON Her kommer en kort oppdatering om den seneste tidens økonomiske trakasserier mot Den nordiske motstandsbevegelsen.

Etter en heksejakt i fiendepressen der blant annet den svenske avisen Expressen har omtalt at Den nordiske motstandsbevegelsen via ulike foreninger har konto hos Nordea, har flere banker valgt å stenge ned organisasjonens bankkontoer. Nordea, Handelsbanken og Swedbank har samtlige deltatt.

Grunnen som oppgis i samtlige tilfeller er at Motstandsbevegelsens foreninger strider mot bankenes såkalte verdigrunnlag. På hvilken måte, spesifiseres dog aldri. Nedstengningen har medført at organisasjonens nettbutikk for øyeblikket ligger nede.

Det arbeides nå for fullt med å finne nye løsninger. Ettersom organisasjonen drives ideelt av medlemmer og sympatisører uten støtte eller bidrag fra noen myndighet, er muligheten til å ta imot donasjoner eller bedrive salg – avgjørende for organisasjonens fremgang.

Vi oppfordrer samtlige av våre lesere til å vise etablissementet at deres trakasserier ikke er effektive, men snarere fører til en enda sterkere oppslutning for Nordens eneste sanne opposisjon – gjennom økt støtte og flere bidrag.

En ny mulighet for å sikkert og anonymt sende kontanter til organisasjonen, kommer til å bli offentliggjort senere. Inntil det vil vi anbefale alle til å støtte oss via Hatreon, gjennom å handle i vår finske nettbutikk og så klart gjennom å gå med i kampen for å bekjempe det folkefiendtlige systemet!

I Norge har Den nordiske motstandsbevegelsen blitt nektet å opprette konto hos samtlige av de store bankene, og et stort antall mindre banker og lokalbanker.