Hjem Nyheter Norge «Barn av utenlandske foreldre er mer utsatt for vold enn andre»

«Barn av utenlandske foreldre er mer utsatt for vold enn andre»

OSLO: Barn med utenlandske foreldre er mer utsatt for vold enn andre barn, forteller Statens barnehus i Oslo. Av barna de har avhørt hittil i år har 72 prosent hatt utenlandske foreldre.

Bilde fra Statens barnehus i Oslo.
Bilde fra Statens barnehus i Oslo.

Ved Statens barnehus i Oslo blir barn fra seks politidistrikt (Oslo, Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Asker og Bærum, Follo og Østfold) avhørt om vold i nære relasjoner. Ifølge Astrid Johanne Pettersen, daglig leder ved Barnehuset, skal det dreie seg om saker hvor «barn systematisk blir utsatt for psykisk og fysisk vold».

– De sakene som kommer inn her er ikke saker som handler om at man har fått et klaps, forteller Pettersen.

72 % hadde innvandrerforeldre
Hittil i år har 354 barn blitt avhørt ved Barnehuset. 72 prosent av disse har utenlandske foreldre. Ifølge Tone Davik, politibetjent og fagspesialist på dommeravhør av barn i Kripos, er det «en klar tendens i saker som blir anmeldt at andelen av barn som kommer fra en annen kultur blir flere og flere».

Davik forteller at foreldrene som oftest begrunner sine handlinger med at de ble «oppdratt slik» og at det er «tradisjonen de har med seg fra det landet de kommer fra».

Leder for seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos, Lena Reif, forteller at de registrerer samme trend. Ifølge henne kan barnas hjem være rene «terrorregimer» hvor de daglig blir utsatt for vold og overgrep.

Hevder det må mer forskning til
Astrid Johanne Pettersen ved Barnehuset mener mer forskning må til for å «finne et godt svar på hvorfor minoritetsbarn er mer utsatt for vold». Ifølge henne kan det handle om at «man har en annen forståelse av hvordan man skal oppdra barn», og mener det derfor er viktig med «opplæring og dialog».

Kilde:
Avhør i voldssaker: 7 av 10 barn ikke etnisk norske