Hjem Artikler Barneoppdragelse og politikk

Barneoppdragelse og politikk

LIVSSTIL Mange vil ikke presse sine verdier på barna sine, de vil at barna selv skal få velge. Mange andre grupper gjør ikke slik, og om du ikke gir barna verdier så kommer dagens statsmakt til å gjøre det.

Jeg vil begynne denne teksten med å påpeke at jeg selv ikke har barn, men om jeg hadde hatt noen så hadde jeg gjort som jeg sier. Det er enkelt å si, men jeg føler et behov for å presisere dette.

Når jeg har snakket med mennesker som har sett på seg selv som nasjonalsosialister, eller har vært sterkt sympatiske til verdensanskuelsen, så er det flere som har sagt at de ikke vil påtvinge deres verdier eller ideer på barna sine. «De skal få velge selv», sier de. Jeg har alltid blitt overrasket over hvor lettvint de sier dette. Jeg tror at det i høyere grad er et generasjonsspørsmål hvor eldre mennesker tenker i slike baner.

Hvorfor jeg blir overrasket er fordi øvrige mennesker og samfunnet i sin helhet ikke har noen som helst problemer med å skolere sine egne barn og andres i «demokratiske verdier». Alle barn skoleres gjennom skolevesenet, den private pressen og allmennkringkastingen. De som sier at de får velge selv er urolige over følelsen av å indoktrinere barna sine, men denne indoktrineringen er betydelig mer påtakelig hos de andre i vårt samfunn.

Et eksempel som jeg har fra min skoletid var da en person skulle holde et foredrag om Sverigedemokraternas politikk. Dette var noe som læreren tok åpent avstand fra, fremfor hele klassen. De politiske partienes program læres ut, men, dere kan regne med at Den nordiske motstandsbevegelsens program ikke læres ut; det kommer til å tolkes til elevene. SVT, SR og UR er så redde at de aldri lar Den nordiske motstandsbevegelsen komme til tale om de ikke har mulighet til å klippe i det. Dette gjør de for at det står skrevet i deres vedtekter at de skal føre frem «demokratiske verdier» og da får de lov til å blokkere de «ikke-demokratiske». Altså har dagens demokratiske foreldre ikke noen som helt problemer med å «indoktrinere» ikke bare sine egne barn, men også dine.

Overlater du oppdragelsen til disse, så kommer de til å forsøke å vende dine egne barn mot deg, de kommer til å oppdra dem politisk, de kommer til å lære dem å hate seg selv, hate sine forfedres kultur og å hate hvite samfunn. Vi ser resultatet av deres politiske oppdragelse i dag. Hvorfor la barna dine vandre i mørket med forhåpningen om at de en dag finner frem til nasjonalsosialismen selv? Hvorfor finne opp hjulet enda en gang når vi vet hvordan makten gjør alt for å skjule sannheten og angripe de som kritiserer makten?

Ser vi på oppdragelsen hos andre etniske grupper, religiøse samfunn og demokratene, så ser vi at jøder, sigøynere og kinesere for eksempel oppdrar sine barn i en etnisk ånd for å bevare gruppen. Ingen skamlegger dem for det, tvert imot oppmuntres de til det! De får også statsstøtte til det.

I dag er det konsensus i den jødiske gruppen om at en jødisk skole trengs. Stadig flere barn vokser opp i hjem preget av flere kulturer og den jødiske kunnskapen i hjemmet er ikke like tilstedeværende som i tidligere generasjoner. I en slik virkelighet blir skolen enda viktigere.

Kristne, muslimer og andre religiøse oppdrar sine barn i sin religion, religiøse institusjoner får bidrag for dette og foreldrene er drivende i å holde disse institusjonene i live.

Skamleggelse

Derfor må dere forstå at når noen skamlegger dere for å oppdra barna i en retning dere ønsker, så er deres virkelige intensjon å få dine barn over til deres side. Likeså er det når det kommer til skolevesenet. Når Den nordiske motstandsbevegelsen eller AfS har vært på skolene, så kommer lærerne ut og tar inn alle barna som er nysgjerrige og stiller spørsmål. Lærerne blir instinktivt fiendtlige, i stedet for å la barnas nysgjerrighet være det primære der de får finne svarene på egenhånd.

Myndigheter som barnevernet er det kanskje enkelte foreldre som er redde for, og jeg forstår det. De har stor makt, men likevel har de ikke grunnlag for å ta barna dine, og om de skulle begynne å gjøre det for at barna oppdras med korrekte verdier, ja da må blodet uten tvil begynne å flyte omgående. Men til da så bør ingen av dere føle noen skyld over å gi deres barn en oppdragelse som ikke er i linje med den nåværende makten.

(Opprinnelig publisert 15. oktober 2021)