Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Befolkningen i danske Sandvad overkjøres av politikerne – Motstandsbevegelsen oppfordret til organisert...

Befolkningen i danske Sandvad overkjøres av politikerne – Motstandsbevegelsen oppfordret til organisert motstand

ATIVISME Etter at Røde Kors åpnet et asylmottak hvor de huser kriminelle rasefremmede har innbyggerne protestert, men hånes og ignoreres av systemet. Den nordiske motstandsbevegelsen står selvsagt på danskenes side.

Stemningen har vært glohet i den danske byen Sandvad som ligger i Vejle kommune, etter at det har fremkommet at Specialcenter Sandvad, byens asylsenter i regi av Røde Kors, skal være bebodd av kriminelle rasefremmede, dømt for blant annet drap, overfall og voldtekter. Lokalbefolkningen har med rette følt seg rundlurt da regionleder Tina Lundgaard i Røde Kors, forsikret lokalbefolkningen at det bare dreide seg om flyktninger med «særskilte behov» og ikke grovt kriminelle.

Siden dette har et møte for innbyggerne blitt avholdt i byen der den danske immigrasjonsstyrelsen, Røde Kors, Vejle kommune og liberal-marxistiske politikere deltok. Her fikk det danske immigrasjonsverket spørsmål om de kunne garantere at ingen kriminelle og sedelighetsforbrytere skulle komme til Sandvad. Funksjonerende direktør Grith Poulsen kunne ikke gi denne garantien.

Et advokatbyrå gjorde en juridisk vurdering av avtalen som har kommet frem til at sammensetningen av de boende på Specialcenter Sandvad ikke stemmer overens med leieavtalen mellom det danske immigrasjonsverket og Vejle kommune og også rent juridisk har altså hele samfunnet blitt ført bak lyset.

Den kraftig overveiende hvite nordiske lokalbefolkningen føler seg nå utrygg og har blant annet innstilt en tradisjonell nyttårsfeiring for barna. Flere har også følt seg tvunget til å måte installere alarm og kameraovervåking i sine hjem.

Frustrerte innbyggere i nærområdet har protestert mot hendelsesutviklingen, men den danske integrasjonsministeren Mathias Tesfaye har nektet å svare dem. Når de har demonstrert mot Specialcenter Sandvad har politiet blitt sendt ut og nedlagt demonstrasjonsforbud med begrunnelsen at «de nye innbyggerne og deres psykiske tilstand må beaktes».

En av flere protestplakater satt opp av lokalbefolkningen

Sandvadsinnbyggerne fikk til slutt vektere som det danske immigrasjonsverket satte inn i området, men til Sandvadboernes fortvilelse viste det seg at vekterne ikke har som oppgave å beskytte de lokale, men i stedet er deres oppgave å bevokte Specialcenter Sandvad mot de protesterende innbyggerne.

Den nordiske motstandsbevegelsen finner all denne elendigheten forkastelig, fra begynnelse til slutt. Hvite dansker skal IKKE behøve å måtte føle seg utrygge i sitt eget land. Hvite innbyggere skal IKKE lures og bedras, hvite samfunn skal IKKE bli tatt som gissel – og et korrupt liberal-marxistisk antihvitt folkefiendtlig politisk system skal IKKE tillates å eksistere!

Med anledning av alt dette besøkte en gruppe aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen byen Sandvad på lørdag og likeså nærliggende byer for å dele ut skreddersydd propaganda, sperre av Specialcenter Sandvad og holde diskusjoner med lokalbefolkningen om det fremtidige nasjonalsosialistiske Norden.