Hjem Artikler Kronikk Biologisk mangfold – mennesket inkludert?

Biologisk mangfold – mennesket inkludert?

KRONIKK Mangfold innebærer variasjonsrikdom, noe som forsvinner med utblanding. Å bevare ulike dyr og vekster er en selvfølge for de fleste, men hvorfor inkluderes ikke mennesket i dette?

mangfold-640x307

Følgende står i Konvensjonen om biologisk mangfold, som Sverige sammen men drøyt 170 andre land har skrevet under og sier at de kjemper for:

Variasjonsrikdommen blant levende organismer av alle slag, herunder blant annet terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske komplekser som disse organismer inngår; dette inkluderer et mangfold av arter, mellom arter og av økosystem. Den viktigste konsekvensen er dog at begrepet biologisk mangfold understreker viktigheten av variasjonsrikdom, at vi har et landskap med mange ulike naturtyper, ulike arter og en høy genetisk variasjon blant artene.

Som nasjonalsosialist taler man for et biologisk mangfold, ikke bare blant dyr og vekster, men også blant menneskearten. Det er blant annet derfor vi kjemper for å bevare og sikre eksistensen til vår rase. Dette utgangspunktet er også en del av arbeidet vårt mot multikultur og etnisk utblanding. Innen nasjonalsosialismen hevdes naturlovene som det eneste virkelige sanne og riktige. Mennesket tilhører, akkurat som alle andre levende organismer, det kretsløpet som får jorden til å syde av liv. Vi er overbevist om at hvis vi bryter disse uskrevne lovene vil det til slutt komme til å slå tilbake på oss, for ingen kraft er større enn naturen.

Alle friske dyr kjemper for sin eksistens, og alle friske dyr har også en vilje, et instinkt eller drift for å bevare sin særegenhet og forplanter seg derfor med et individ av samme rase eller art. Problemet med oss nåværende mennesker er at vi har fått innprentet i oss at alle er like og at det ikke spiller noen som helst rolle om vi forplanter oss over rasegrensene. Livene våre skal gjennomsyres av samme retningslinjer og forutsetninger og vi skal alle starte fra samme sted. Men dette er umulig! Vi kan aldri formes og festes i samme form da det finnes store variasjoner mellom mennesker. Et annet veldig viktig aspekt er at det først og fremst er hvite mennesker som systematisk manes til å blande seg med andre raser. Legger man så til det faktum at vi globalt sett er en etnisk minoritet er det ikke vanskelig (til og med for den som er kritisk til å dele mennesker inn i raser) å innse at utblanding sakte, men sikkert kommer til å lede til den hvite rasens undergang.

raslig-mangfold-640x490

Leser man for eksempel bibelen så står det at gud skapte mennesket i sitt bilde, men det er nok snarere motsatt. Ulike folkeslag skaper sine guder og kulturer utfra seg selv. Man kan si at disse to uttrykkene er en refleksjon av de forskjellige rasenes sjeler. Med dette utgangspunktet blir det med ett unaturlig at alle mennesker, uansett rase, skal kunne leve på samme måte eller side ved side. Det eneste vi deler er naturlovene. Det er kjernen i den globale virkeligheten. I denne kjernen ligger alle våres skjebner.

Rasen vår befinner seg som sagt i en høyst kritisk situasjon. Våre nordiske områder har de seneste tiårene blitt innvandret av ulike fremmede folkeslag samtidig som politikere og media febrilsk har oppmuntret oss til toleranse og rasemessig integrasjon. Hver rase har makten til å bestemme sin egen skjebne, og dermed til og med rettigheten og likevel plikten til forsvar. Som situasjonen er nå tvinges vi til å akseptere en ødeleggende okkupasjon og våre korrupte politikere har med alle midler sett til at alle ytringer av misnøye eller motstand skal klassifiseres som noe ulovlig. Hendene våre er bakbundet og det er vårt ansvar å bryte oss løs for å kunne slå tilbake.

En alvorlig og veldig viktig detalj om masseinnvandringen er det faktum at mange steder på jorden innen kort tid kommer til å være umulig å leve på. Miljøødeleggelser, den globale oppvarmingen og naturkatastrofer kommer til å få millioner av mennesker til å flytte nordover. Når den tiden er inne kommer Norden til å bli invadert av desperate utlendinger som ikke skyr noe som helst middel i kampen for sin rett til overlevelse. Det blir da en strid om naturressursene og de geografiske områdene. Vi må før dette skjer forstå alvoret og velge. Oss eller dem. Barna våre eller deres barn. Kun naturlovene kommer til å veilede oss til en fortsatt eksistens.

Nasjonalsosialismen er en moderne ideologi basert på disse lovene. Vi vil se en fortsatt utvikling av mennesket, men ser først og fremst til vår egen rases velferd. Utblandingen må derfor stoppes og vi må i god tid sikre vårt nordiske territorium; vår plass på jorden. Dette er uunngåelig og ikke minst livsviktig for å klare å beholde et biologisk mangfold med alt det det innebærer for både mennesker, dyr og natur.

Les også:
Dagens video: Ekte nasjonalisme vs falsk nasjonalisme
Religionspørsmålet – et sidespor
Røtter del 1: Genetisk slektskap
Rase – det store grunnproblem #1: Hva er raser?