Hjem Nyheter Norge Biskoper krevde juleamnesti for asylsøkere – folkemordsaktivister krevde mer innvandring

Biskoper krevde juleamnesti for asylsøkere – folkemordsaktivister krevde mer innvandring

MASSEINNVANDRING Norske biskoper sendte protestbrev til statsministeren og oppfordret til en mer liberal innvandringspolitikk og «juleamnesti» for asylsøkere. Samme dag ble det arrangert fakkeltog i en rekke norske byer for en «human» asylpolitikk.

fakkeltog

Den 14. desember sendte norske biskoper et protestbrev til statsminister Erna Solberg hvor de oppfordret til å gi asylsøkere såkalt juleamnesti, og samtidig oppfordret myndighetene til å føre en mer liberal og «human» innvandringspolitikk.

Brevet, som har tittelen «Paradokset i velferdsnasjonen Norge», ble sendt av biskop Helga Haugland Byfuglien etter et bispemøte. I brevet kan man blant annet lese:

Antallet flyktninger og asylsøkere som nå kommer til Norge, er lavere enn på tiår, og vi har ifølge regjeringen Europas strengeste asylpolitikk. Men flyktningkrisen utenfor landets grenser er mer alvorlig enn noensinne, og det er et paradoks at det er så lite husrom i et av verdens fremste velferdssamfunn. Nestekjærlighet begrenses ikke til nasjonalstaten, men er grenseoverskridende», understreker Den norske kirkes ledende biskop.

Samme dag som brevet ble det arrangert manifestasjoner under parolen «Tusen lys for mennesker på flukt» som hadde til hensikt å få regjeringen til å føre en mer «human» (les: liberal) asylpolitikk. Manifestasjonene ble avholdt i en rekke norske byer (Oslo, Bergen, Tromsø, Fagernes, Kristiansand, Trondheim, Arendal, Haugesund, Porsgrunn, Kongsberg, Mandal, Hamar og Kirkenes).

Arrangørene som stod bak folkemordsarrangementene var:

 • Amnesty International Norge
 • Norsk Folkehjelp
 • Refugees Welcome
 • Norges kristne råd
 • Mennesker i limbo
 • Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • AUF Oslo, Kirkens Bymisjon
 • Vergeforeningen Følgesvennen
 • Den norske Helsingforskomité
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Foreningen av tolvte januar
 • Human-Etisk Forbund
 • Human-Etisk Forbund Oslo
 • Landsforeningen mot rasisme (LMR)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Det mosaiske trossamfunn (DMT)
 • Sosialistisk Venstreparti (SV)
 • Rød Ungdom (RU)
 • Grønn Ungdom
 • Sosialistisk Ungdom (SU)
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Rødt
 • Unge Venstre og Antirasistisk Senter