Hjem Historie Dagens historiske B’nai B’rith grunnlegges

B’nai B’rith grunnlegges

HISTORIE Den 13. oktober 1843 ble den jødiske frimurerorganisasjonen B’nai B’rith grunnlagt i New York av utvandrede jøder fra Tyskland.

Bakgrunn offentlig eie / Jason.langsner (CC BY-SA 3.0).
Bilde: Bakgrunn offentlig eie / Jason.langsner (CC BY-SA 3.0).

Fundamentet til den jødiske organisasjonen sies å ha blitt lagt på en kafé tilhørende Aaron Sinsheimer i New York. Personene som grunnla organisasjonen var alle jøder som nylig hadde ankommet New York fra Tyskland. Lederen var en person ved navn Heinrich Jonas, som ved ankomsten til USA tok det engelskklingende navnet Henry Jones. De tolv grunnleggerne sies å ha kommet i kontakt med hverandre gjennom medlemskap i frimurerordenen.

Organisasjonen het opprinnelig Bundes-Brueder. Navnet B’nai B’rith, som noen ganger uttales b’nai briss som kan oversettes med «de omskårne sønner», ble innført noen uker etter etableringen. De bygde organisasjonens struktur etter frimureriet med forskjellige loger osv. Medlemskapet var dog forunt kun de som var av rett blod – det vil si jødisk.

Organisasjonens hensikt var allerede fra begynnelsen å fremme jødiske etniske interesser som å «forene og opphøye Abrahams sønner»; samtidig fordømte og motarbeidet de mennesker som arbeidet for å sin egen gruppes etniske interesser.

Organisasjonens innblanding i andre staters indre anliggender begynte tidlig. De skriver selv:

B’nai B’riths innblanding i internasjonal virksomhet daterer seg til 1870-tallet, da antisemittismen nådde nye høyder i Romania. Gjennom B’nai B’riths innflytelse etablerte den amerikanske regjeringen et konsulat der og B’nai B’riths tidligere president Benjamin Peixotto ble oppnevnt til den første konsulen.

Mesteparten av organisasjonens medlemmer finnes i Nord-Amerika. I Europa er det rundt 150 loger i 29 land, med oppimot 5 000 medlemmer. På den europeiske nettsiden beskriver de sine mål:

  • Å bekjempe rasisme, xenofobi og antisemittisme.
  • Å støtte staten Israel.
  • Å hjelpe de trengende.
  • Å fremme jødisk identitet.
  • Å styrke kunnskapen om jødisk nærvær gjennom kultur og arv.
  • Å oppmuntre og trene unge jøder til lederskap i det jødiske samfunnet.

Organisasjonen skryter av å være «den eneste jødiske organisasjonen med heltidsnærvær i FN» og selv om denne påstanden er tvilsom er det bemerkelsesverdig at denne sionistiske lobbyorganisasjonen var tilstede ved FNs grunnlegging i 1949. Organisasjonen er representert som NGO (Non Governmental Organization) i Europaparlamentet, Europarådet, forskjellige FN-institusjoner og UNESCO. B’nai B’rith regnes sammen med AIPAC som den mest betydningsfulle jødiske lobbygruppen.

I Sverige finnes organisasjonen representert gjennom «Fredslogen» i Stockholm og Malmölogen i Malmö. B’nai B’rith finnes også i Norge. Den tidligere svenske lederen Henry Haskel skriver følgende om organisasjonen:

Veldedighet, brorskap og enighet er våre ledestjerner og rettesnører. B’nai B’riths virksomhet spenner seg over et bredt spekter: politikk, sosialt hjelpearbeid til forskjellige trengende, kulturfremmende tiltak, hjelp til Israel i ulike former, alt for å fremme såvel det jødiske livet i diasporaen som fellesskap med Israel. Storpolitikken styres fremst fra Washington. B’nai B’rith er en innflytelsesrik pressgruppe: presidenten har direkte kontakt med Det hvite hus og tas alltid imot av ledende politikere i respektive land han besøker. B’nai B’rith var på 1950-tallet den organisasjon som arbeidet for de russiske jødene og organisasjonen var lenge den eneste jødiske som lederne i Kreml snakket med. B’nai B’riths innflytelse har også kommet svenske jøder til gode. Såvel i kosher-spørsmålet som da det gjaldt å samle materiale mot den beryktede antisemitten Dietlieb Felderer har B’nai B’rith International vært oss behjelpelige.

B’nai B’rith har også et tett samarbeid med World Jewish Congress (WJC) som for noen år siden skrøt om hvordan de påvirker den greske innenrikspolitikken ved å få landets statsminister til å forsøke å forby partiet Gyllent Daggry på deres vegne. Representanter fra B’nai B’rith var tilstede på WJCs kongress i 2013 i Budapest hvor de krevde hardere lovgivning for å bekjempe den voksende nasjonalismen i Europa.

I begynnelsen av 1900-tallet grunnla organisasjonen Anti-Defamation League of B’nai B’rith (ADL). ADL virker idag som organisasjonens etterretningstjeneste og har stor innflytelse, selv i Det hvite hus. De kartlegger og registrerer personer som de mener uttrykker feil meninger. På 90-tallet ble ADL tiltalt i USA for denne etterretningsvirksomheten. I Sverige har organisasjonen EXPO blitt bygget etter samme mal; de fikk også omfattende støtte fra B’nai B’rith og ADL.