Hjem Nyheter Norge Breivik søker om prøveløslatelse – kaller inn Pär Öberg som vitne

Breivik søker om prøveløslatelse – kaller inn Pär Öberg som vitne

NORGE Den svenske nasjonalsosialisten Pär Öberg er innkalt som vitne av Breiviks forsvarer som har søkt om å få hans klient løslatt på prøveløslatelse etter å ha sonet ti års fengsel.

Fengselet der Breivik soner. Foto: Bitjungle (CC BY-SA 3.0)

Anders Behring Breivik, som i 2017 skiftet navn til Fjotolf Hansen, har søkt om prøveløslatelse. Ifølge dommen fra 2012, da han ble dømt for masseskytingen på Utøya og bombingen ved regjeringskvartalet i Oslo, har Breivik nå rett til å søke om prøveløslatelse da han har sonet ti år av straffen.

Forhandlingene om Breiviks søknad starter tirsdag og forventes å vare i tre dager. Av sikkerhetsmessige årsaker skal den holdes i fengselet der Breivik soner straffen, i stedet for i en ordinær domstol.

Pär Öberg fra Den nordiske motstandsbevegelsen skal vitne

En uventet vending er at Breiviks advokat, Øystein Storrvik, har kalt inn Pär Öberg fra Den nordiske motstandsbevegelsens svenske riksledelse som vitne.

– Jeg kan si at han er ønsket som vitne, og at han har sagt seg villig til å vitne. Det vil komme frem under rettssaken hvorfor han er der. Jeg ønsker ikke å foregripe spørsmålene han får eller tematikken rundt ham, sier Storrvik til TV 2.

Den svenske nettavisen Nordfront har vært i kontakt med Öberg, som også bekrefter at han vil vitne under høringen.

– Ja, jeg skal vitne, men jeg vil ikke gå inn på hvorfor jeg ble innkalt som vitne før høringen, sier Öberg til Nordfront.

Advokaten ønsker å se fremgang i soningsprogresjonen

Dersom Breivik ikke innvilges prøveløslatelse, sier dommen at han kan sitte i varetekt i 21 år og at rettsvesenet kan fortsette å holde ham innesperret om han vurderes å utgjøre en trussel mot samfunnet. Så langt har Breivik blitt holdt isolert fra andre fanger under hele fengslingen.

Advokat Storrvik ser ut til å gå inn for at isolasjonen må opphøres og at det må gjøres fremskritt i Breiviks rehabilitering.

Enhver fange bør, uavhengig av hvor ille forbrytelse vedkommende har begått, gjøre fremskritt i sin soningsprogresjon. Slik jeg ser det er situasjonen for min klient uendret siden den ble lagt frem i åpen rett forrige gang, sier Storrvik.

Sist gang Breivik var i retten var i 2016-2017 da han mente at den uavbrutte isolasjonen krenket hans rettigheter og krenket Europakonvensjonens forbud mot tortur og krenkende behandling. Tingretten ga ham først medhold før lagmannsretten opphevet dommen med den begrunnelse at det ikke var bevist at Breivik tok skade av å ha vært sosialt isolert i fem år.

Den kommende høringen handler imidlertid utelukkende om Breivik skal innvilges prøveløslatelse eller ikke.

Da behandlingen i lagmannsretten startet i 2017 kom Breivik med en romerhilsen med åpen hånd. Om lignende scener vil finne sted under den kommende høringen gjenstår å se.

Frihetskamp følger saken og Pär Öberg vil fortelle mer om den på Radio Nordfront etter høringen.