Hjem Nasjonal kamp Brenn din stemmeseddel – engasjér deg i frihetskampen!

Brenn din stemmeseddel – engasjér deg i frihetskampen!

REVOLUSJONÆR KAMP Leder for Den nordiske motstandsbevegelsens norske gren, Haakon Forwald, skriver om det kommende valget og kommer med en oppfordring til det norske folk.

Mandag den 11. september er det atter igjen stortingsvalg i Norge. Fire år er passert med blant annet Høyre og Fremskrittspartiet ved roret, og folkeforræderne er igjen ute og frir til befolkningen med løfter om forandring for deres aktuelle målgruppe. Men som nasjonalsosialist, hva er egentlig alternativet?

Selv om partiene og politikerne hevder seg være milevis fra hverandre politisk og ideologisk, er dette egentlig kun et spill for galleriet. Fundamentet for samtlige er det liberale demokratiet, hvis grunnlag ble lagt under Den franske revolusjonen, og hva gjelder de store skjebnespørsmålene er de 100 prosent enige.

De er for globalisme, for sionisme, masseinnvandring, homolobbyen, raseblanding, oppløsning av kjernefamilien, «feminisme», «antirasisme», forfalsket historieskrivning og så videre. Alt som er positivt for folket forsøker de naturligvis å bekjempe og motarbeide med nebb og klør. Det folkesplittende, destruktive, passiviserende og dekadente – hylles og promoteres.

Brenn din stemmeseddel – engasjér deg i kampen!

Som nasjonalsosialist finnes det etter min mening ikke noe annet reellt valg, enn å brenne sin stemmeseddel i protest mot forrædersystemet og folkeforræderne som sitter ved makten. Dette så lenge Den nordiske motstandsbevegelsen ikke stiller til valg.*

Denne symbolske protestaksjonen bør også følges opp med et engasjement i Den nordiske motstandsbevegelsen hvor den organiserte motstandskampen føres også på årets øvrige 364 dager. Organisasjonens arbeide i Norge dreier seg hovedsaklig om propagandaspredning for å påvirke folket i rett retning, samt for å rekruttere de som har ryggrad nok til å være en aktiv del av motstanden.

Foruten om å arbeide med propaganda, strever vi også etter å kunne erstatte samfunnets funksjoner der hvor forbryterpolitikerne sviker sitt eget folk. Eksempler på dette er matutdelinger, miljøaksjoner, eller gatepatruljeringer. Internt arrangerer vi også en rekke arrangementer for å heve kvaliteten på medlemmene og styrke fellesskapet, slik som studiesirkler, treninger, friluftsaktiviteter, foredrag og diverse kurs.

En parlamentarisk gren, snart også i Norge?

Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge er også i startfasen hva gjelder en etablering av en parlamentarisk gren. Dette som et tilskudd til vår organisasjon for å kunne nå ut til stadig flere og føre kampen fra en så bred front som mulig. Den parlamentariske grenen blir derfor ikke et tradisjonelt parti i den forstand, men snarere et viktig komplement til organisasjonen.

For å kunne offisielt registrere et parti i Norge, kreves det at man samler inn 5 000 underskrifter på ett år. Dette er ingen forutsetning for å kunne stille til valg, men likevel noe vi vil forsøke å gjøre før neste stortingsvalg. Dersom du er interessert i å bistå og hjelpe Den nordiske motstandsbevegelsen i å etablere en parlamentarisk gren, kan du kontakte organisasjonen på [email protected].

Lev for kampen, dø for seieren!

* Enkelte vil påpeke at det nylige etablerte partiet Alliansen, kan være verdt en stemme, av taktiske årsaker. Til dette vil jeg si: Ja, det stemmer at lederen for partiet, Hans Lysglimt Johansen, har kommet med en rekke sunne uttalelser i forhold til homolobbyen, masseinnvandring og jødisk makt. All ære til ham for det!

Det bør dog tillegges at utover deres kjernesak, om at Norge skal melde seg ut av EØS, er partiet svært liberalt over hvilke saker deres representanter får fremme, og kan således lett kuppes av folkefiendtlige krefter. Partiet har heller ingen enhetlig ideologi, som Motstandsbevegelsen har, og er derfor ikke et reelt alternativ for revolusjonære nasjonalsosialister som ønsker å gjennomføre dyptgående endringer i samfunnet for å sikre folkets overlevelse og frihet.