Hjem Historie Dagens historiske Brüder Schweigen grunnlegges

Brüder Schweigen grunnlegges

HISTORIE Den 22. september 1983 ble Brüder Schweigen, mer kjent som The Order eller The Silent Brotherhood, grunnlagt. Brüder Schweigen var en revolusjonær, rase-nasjonalistisk organisasjon som kjempet for å knuse den amerikanske staten og grunnlegge en ny hvit stat for å sikre den hvite rasens overlevelse.

640px-bruders-schweigen-forside

I, as a free Aryan man, hereby swear an unrelenting oath upon the green graves of our sires, upon the children in the wombs of our wives, upon the throne of God almighty, sacred is His name, to join together in holy union with those brothers in this circle and to declare forthright that from this moment on I have no fear of death, no fear of foe; that I have a sacred duty to do whatever is necessary to deliver our people from the Jew and bring total victory to the Aryan race.

Slik lød eden som ni menn sverget den 22. september 1983 da de grunnla Brüder Schweigen.

Det var Robert Jay Mathews, også kalt Bob, som hadde invitert åtte likesinnede kamerater fra Aryan Nations og National Alliance til sin gård i Metaline Falls i Washington. I tillegg til Bob Mathews sverget følgende åtte personer eden, hvorav enkelte skulle bli edsbrytere mens andre usvikelig lojale uansett hva det skulle koste dem: Dan Bauer, Randy Duey, Richard Kemp, David Lane, Ken Loff, Bruce Pierce, Denver Parmenter og William Soderquist.

Ifølge David Lane, som forble lojal og døde som politisk fange i fengsel, var det Mathews som var gruppens naturlige leder. Lane skrev i sin selvbiografi:

Når man snakker om Brüder Schweigen må man alltid først og fremst tenke på Bob Mathews. Bare hans kombinasjon av karisma, renhet, mot, overbevisning og motivasjon kunne ha ført sammen en gruppe av så forskjellige personer med så sterke viljer.

Mathews skjeller ut en motdemonstrant under en demonstrasjon.
Mathews skjeller ut en motdemonstrant under en demonstrasjon.

Bob Mathews hadde blant annet blitt sterkt påvirket av boken «Which Way Western Man?» av William Gayley Simpson. En annen person som sterkt påvirket Mathews var William Pierce og hans bok «The Turner Diaries» som handler om hvordan en hvit rasebevisst bevegelse gjør opprør mot og beseirer den amerikanske staten. Det er også «The Turner Diaries» som er grunnen til at Brüder Schweigen ble mer kjent som The Order, da den indre gruppen som leder de hvite revolusjonærene kaller seg The Order i boken.

Like etter at Bruders Schweigen ble grunnlagt holdt Bob Mathews en kraftfull tale på et møte hos National Alliance. Talen manet til radikal kamp og var den eneste talen på møtet som fikk stående applaus.

Mathews taler hos National Alliance:

https://youtu.be/UDKunQIZaqk

Ingen av de opprinnelige medlemmene av organisasjonen hadde noen erfaring med grov kriminalitet, men til tross for dette skulle de få stor fremgang i sin kamp. I ettertid har Bruders Schweigen av mange blitt regnet for å være en av de mest organiserte «terror-organisasjonene» som har operert i USA.

Ifølge Richard Scutari, som ble med i gruppen etter å ha snakket med Bob Mathews i fire dager, var Bruders Schweigens mål å rekruttere og trene soldater som skulle henrette raseforrædere samt fremtvinge en unntakstilstand og bedrive geriljakrig for å deretter kunne etablere et hvitt hjemland i Nordvest-USA. Det langsiktige målet var å gjenerobre all jord nord for Rio Grande. For å oppnå sine mål måtte organisasjonen bygge opp en krigskasse som skulle brukes for å finansiere deres kamp samt sponse lovlige og seriøse nasjonalistiske organisasjoner.

Gruppens første steg for å bygge opp krigskassen var et ran av en pornobutikk. Ranet gav bare 369 dollar og ble mest sett som et symbolsk første steg – terningen var kastet.

Brødrene begynte senere også å trykke falske sedler for å få inn mer penger. Dette førte til at Bruce Pierce ble arrestert da han forsøkte å handle med forfalskede sedler. Bob Mathews viste da bevis for sin handlingskraft ved å alene rane en bank for å få penger til kausjonen. Da den hadde blitt betalt og Pierce ble sluppet fri i påvente av rettssaken gikk han under jorden.

Med tiden rettet gruppen seg mer og mer inn på å rane banker og verditransporter. Dette i kombinasjon med mer erfaring gjorde at utbyttene fra ranene ble stadig større. Utviklingen kulminerte med et verditransportran hvor de kom over 3,6 millioner dollar, hvilket var det hittil største beløpet noen hadde kommet over ved et verditransportran i USAs historie. Bare en fjerdedel av pengene fra dette ranet ble i ettertid funnet av myndighetene; resten har sannsynligvis gått til kampen og til sunne politiske bevegelser i USA.

I sammenheng med ranet mistet imidlertid Bob Mathews en pistol som ble sporet til en av hans kamerater, noe som forbedret myndighetenes muligheter til å kartlegge gruppen.

Det var dog forræderi som skulle felle organisasjonen. Det var Thomas Martinez, som hjalp gruppen med å hvitvaske de forfalskede pengene, som forrådte gruppen etter at han hadde blitt arrestert og gikk med på å bli informatør for FBI. Martinez førte FBI til et hotell i Portland, Oregon, hvor Bob Mathews og Gary Yarbrough, et annet medlem av Bruders Schweigen, befant seg. Mathews ble skutt i hånda, men klarte å flykte. Han skadet en agent under flukten. Yarbrough klarte derimot ikke å komme unna og ble senere dømt til 60 års fengsel.

Bob Mathews flyktet til et av organisasjonens sikre hus på Whidbey Island. Der skrev an en krigserklæring mot den amerikanske staten og et siste brev før forræderi igjen ledet myndighetene til ham. Over 500 agenter beleiret huset Mathews befant seg i og en skuddutveksling utbrøt mellom ham og agentene. Han nektet å overgi seg og bestemte seg for å kjempe til døden. Agentene forsøkte flere ganger å storme huset, men Mathews slo dem tilbake hver eneste gang. Selv etter at agentene klarte å sette fyr på huset fortsatte Mathews å kjempe tappert og skyte mot fienden før han omkom i flammene.

Fire måneder etter Mathews’ død hadde de fleste av Bruders Schweigens medlemmer blitt arrestert og totalt ble rundt 75 personer tiltalt i de åtte rettegangene koblet til organisasjonen. Blant annet ble noen medlemmer dømt for å ha myrdet den jødiske radioverten Alan Berg. Flere av medlemmene ble dømt til fengselsstraffer på over 100 år.

https://youtu.be/4il1I-rZEMk

Det har blitt laget mange filmer og dokumentarer om Bruders Schweigen. Nedenfor kan man se en av de bedre dokumentarene:

https://youtu.be/Uzd-bDB9Dxk