Hjem Nyheter Norge Bruker millioner for å få innvandrere til å stemme

Bruker millioner for å få innvandrere til å stemme

 INNENRIKS  Regjeringen deler ut fem millioner kroner til organisasjoner som jobber for å «motivere» innvandrere og ungdom til å stemme ved valg.

Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir fem millioner kroner til organisasjoner som arbeider for at visse grupper skal stemme ved valg. Gruppene som skal «motiveres», er innvandrere og ungdom, og da særlig innvandrerungdom.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hevder følgende:

Vi trenger organisasjoner som kan bidra til at flere unge mennesker bruker stemmeretten sin, at flere med innvandrerbakgrunn bruker stemmen sin, og at det blir lagt bedre til rette for dem som trenger spesiell informasjon.

Ved Mira-senteret i Oslo, hvor de hjelper innvandrerkvinner, synes de det er viktig at innvandrere fysisk og rent praktisk får opplæring i hvordan en valgprosess foregår, og hva man gjør når man først har kommet seg til et valglokale.

– Bevisste valg kan kun gjøres hvis man forstår hva som står i partiprogrammene, slår leder ved senteret, Fakhra Salimi, fast.

Kilde:
Milliontilskudd for å nå ut til unge velgere