Hjem Nyheter Canada forbyr kritikk av moderne kjønnsteori

Canada forbyr kritikk av moderne kjønnsteori

1984 Canada har innført en omstridt lov som forbyr «hatpropaganda» mot personer med såkalt alternativ kjønnsidentitet.

Det kanadiske senatet vedtok på mandag en lov som skal forby diskriminering på grunnlag av kunstig kjønnsidentitet, samt promotering av «hat» rettet mot grupper som kjennetegnes av slik kjønnsidentitet. I tillegg skal tegn på at et lovbrudd kan ha vært motivert av partiskhet basert på kjønnsidentitet medføre forhøyet straff.

Etter gjeldende rettspraksis i flere kanadiske provinser, hvor liknende forbud allerede eksisterer på visse samfunnsområder, vil forbudet mot diskriminering også medføre plikt til å referere til transvestitter ved deres selvvalgte navn og et pronomen som stemmer overens med deres egendefinerte kjønnsidentitet.

Kritikere hevder at loven vil kunne medføre fengselsstraff for personer som benekter moderne kjønnsteori. Ifølge Dr. Jordan Peterson, psykologiprofessor ved Universitetet i Toronto, utgjør loven en trussel mot ytringsfriheten uten sidestykke, ved å gjøre den falske kjønnsidentitetsideologien til lov. Han meddelte overfor senatskomiteen at han tror ideologer benytter uvitende og noen ganger delaktige medlemmer av det såkalte transkjønnsamfunnet for å skyve frem sin ideologiske fortropp.

— Det at det potensielt er ulovlig for meg å ikke delta i det, er noe jeg synes er absolutt forferdelig. Det gir meg gysninger i hjertet som kanadier at det i det hele tatt er mulig for oss å være i en situasjon som det her.

Advokat D. Jared Brown påpekte overfor senatskomiteen at et påbud om å bruke visse pronomen krever at en benytter ord som ikke er ens egne, som impliserer en tro på eller enighet med en bestemt teori om kjønn.

— Om man prøver å benekte den teorien, kan man bli stilt for Menneskerettskommisjonen for «feilkjønning» eller potensielt bli funnet skyldig i hatkriminalitet. For å oppsummere, når det gjelder temaet kjønn kommer vi til å ha regjeringspålagt tale. De som nekter å jatte med, kan bli stilt for en føderal domstol. Hvis domstolen ilegger en straff, slik som en bot, eller et ikke-monetært botemiddel, slik som en ordre om å avstå eller et pålegg som tvinger dem til å gjøre noe, og personen nekter, vil de bli funnet skyldige i forakt for retten, og fengsel er det sannsynlige utfallet av prosessen inntil de ber om unnskyldning og betaler en bot.

Senator Don Plett, som hadde invitert Dr. Peterson til å tale foran komiteen, mottok i ettertid en mengde hatmeldinger på Twitter. Det eksisterer dog ingen lov i Canada som forbyr hatytringer rettet mot hvite senatorer.

Kilde:
Canada passes radical law forcing gender theory acceptance