Hjem Historie Dagens historiske Carl-Gustaf Rossby – en av meteorologiens giganter

Carl-Gustaf Rossby – en av meteorologiens giganter

HISTORIE Den 28. desember 1898 ble den svenske fysikeren og meteorologen Carl-Gustaf Rossby født.

rossby
Innleggsbilde: Time.com.

Når du ser på værmeldingen kan du tenke på Carl-Gustaf Rossby som var den som utviklet meteorologimetodene og som ifølge Look Magazine var en av 1900-tallets mest betydningsfulle personer.

Carl-Gustaf Rossby ble født den 28. desember 1898 i Stockholm. Han hadde ingen planer om å bli meteorolog, men da den norske meteorologiprofessoren Vilhelm Bjerkenes søkte studenter i Stockholm ble Rossby anbefalt av professoren i matematisk fysikk, Ivar Fredholm.

Carl-Gustaf Rossby.
Carl-Gustaf Rossby. Foto: SMHI.se.

Det var altså en tilfeldighet at Rossby skulle bli en av 1900-tallets ledende meteorologer. Først studerte han for Bjerknes i den såkalte Bergenskolen i meteorologien, og senere, etter ett og et halvt år, ble han av Bjerknes sendt til universitetet i Leipzig for videre studier. I 1922 var Rossby tilbake i Sverige og begynte å arbeide hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samtidig som han studerte matematisk fysikk.

I 1926 flyttet Rossby til USA hvor han forsket ved U.S. Weather Bureau (dagens NOAA) i Washington. At Rossby er relativt ukjent i Sverige, men mer omtalt i USA er sannsynligvis fordi han ble oppfattet som amerikaner på grunn av det amerikanske statsborgerskapet han fikk i 1939.

Det var også i USA som han gjorde noen av sine største oppdagelser. Han ble den første til å matematisk oppdage og forklare de bevegelsene i atmosfæren og havet som idag kalles for rossbystrømmene: storskala strømmer som dannes når varm og kald luft roterer rundt jorden. Han forklarte også jetstrømmenes bevegelser.

Rossbystrømmer i jetstrømmen. Bilde: Fred the Oyster, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

I USA ble Rossby en dominerende person i metereologien. Han var professor ved både Massachusetts Institute of Technology og University of Chicago, visepresident for US Weather Bureau, president i Det amerikanske meteorologiske selskapet, samt den amerikanske regjeringens meteorologiske ekspert under andre verdenskrig.

Da den amerikanske tidsskriften Look i 1955 laget en liste over verdens 100 mest betydningsfulle personer var Carl-Gustaf Rossbys navn med. Året etter prydet han Times forside.

1101561217_400-230x303
Bilde: Time.com

I 1947 flyttet Rossby tilbake til Sverige hvor han startet en geofysisk tidsskrift, TELLUS, og det Internasjonale meteorologiske instituttet (IMI). Rossby jobbet sammen med andre svenske vitenskapsmenn med matematikk-baserte værprognoser med støtte fra en gruppe fra flyvåpenet.

I Sverige ble en av verdens kraftigste og raskeste datamaskiner, BESK, konstruert av den statlige organisasjonen Matematikkmaskinnemnden, som Rossby i 1954 brukte til å utføre verdens første matematisk utregnede 24-timersprognose for atmosfærens strømninger. Året etterpå beregnet Rossby med hjelp av maskinene atmosfærens storskala bevegelser to til tre dager fremover.

Carl-Gustaf Rossby gikk bort den 19. august 1957.

Massachusetts Institute of Technology deler årlig ut en pris til den beste doktoravhandlingen på områdene atmosfære, hav og klima. Denne prisen kalles Rossbyprisen.