Hjem Historie Dagens historiske Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

HISTORIE Den 26. juli 1875 ble Carl Gustav Jung født. Han var en sveitsisk psykiater, psykolog, forfatter, idéhistoriker, mystiker og stor inspirasjonskilde for flere ariosofiske tenkere.

Carl Gustav Jung. Skjermbilde: Youtube.

Carl Gustav Jung ble født i 1875 i den lille byen Kesswill i det nordøstlige Sveits. I en alder av seks begynte Jung å studere latin. Disse studiene førte til en interesse for språk som ville vare livet ut. I voksen alder mestret han de fleste moderne vesteuropeiske språk, men også flere eldgamle språk som sanskrit.

Han studerte medisin ved universitetet i Basel og oppdaget psykiatri der. Etter endt utdanning fikk han jobb på et mentalsykehus i Zürich. Over tid kom han til å starte sin egen praksis ved siden av dette og også undervise studenter ved Universitetet i Zürich.

Jødisk psykologi

I 1907 skulle Jung møte den jødiske faren til psykoanalyse, Sigmund Freud, for første gang. De to likte hverandre og snart ble Jung sett på som Freuds fremste disippel. Vennskapet og samarbeidet skulle imidlertid bli kortvarig og ble avbrutt allerede i 1909. En hovedårsak til bruddet var at Jung ikke var enig i Freuds svært seksuelle syn på menneskets psyke. Jung anså den freudianske skolen for å være uanstendig, skitten og undergravende. Jung ble anklaget for antisemittisme for sin kritikk av Freud. Dette førte til at han konkluderte med at Freuds psykoanalyse var knyttet til jødedommen.

Verket til Carl Gustav Jung

Jung gikk sine egne veier og utviklet i stedet analytisk psykologi. Selv om det var likheter med Freuds psykoanalyse, utviklet Jung noen av grunnideene og la til sine egne tolkninger. I tillegg til at det seksuelle aspektet tok mindre plass i analytisk psykologi, ble også synet på underbevisstheten vår endret. Det ble i stedet sett på som kilden til våre forfedres makt og visdom gjennom ideen om den kollektive underbevisstheten; en slags underbevissthet vi alle bærer med oss ​​og deler med store grupper av mennesker og arketyper av hele folkeslag. Det er opplevelser i vår kollektive underbevissthet som gjør at vi kan oppleve en Deja Vu eller føle en sterk tiltrekning til visse symboler og riter osv.

Jung mener at vi noen ganger knytter oss til hverandre gjennom synkronisering i den kollektive underbevisstheten. Dette kommer da til uttrykk gjennom for eksempel sanne drømmer eller at to personer som ikke har vært i kontakt med hverandre på årevis plutselig kan ringe hverandre nesten samtidig.

I den kollektive underbevisstheten finnes også menneskenes kollektive opplevelser i form av blodsguder kalt arketyper som kan veilede oss og påvirke våre valg i livet. Vår kollektive underbevissthet er også knyttet til naturen og våre forbrytelser mot den fører til straff i form av naturkatastrofer, sykdom og hungersnød.

Jung og nasjonalsosialismen

I 1928 sluttet Jung seg til Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie som var en internasjonal forening opptatt av psykoterapeutisk forskning. Samme år ble også Herman Görings fetter, Matthias Göring, med i foreningen. Jung ble valgt til formann i foreningen og ble redaktør for foreningens internasjonale avis, mens Göring var redaktør for den tyskspråklige. Göring valgte å publisere en artikkel der alle praktiserende psykoterapeuter ble invitert til å lese Adolf Hitlers bok «Min kamp». Jung publiserte den samme artikkelen i den internasjonale utgaven.

Jung benektet imidlertid at han sympatiserte med nasjonalsosialistene, men var veldig nysgjerrig på utviklingen i Tyskland da han så på Hitlers revolusjon som et stort utbrudd av den kollektive underbevisstheten og at det var Wotan-arketypen som hadde våknet i det tyske folket.

Hvorvidt Jung sympatiserte med nasjonalsosialismen eller ikke har blitt diskutert, men tankene hans har påvirket mange ariosofiske tenkere, inkludert hans personlige venn Miguel Serrano og David Lane.

Etter krigen reiste Carl Gustav Jung verden rundt og besøkte flere forskjellige stammer som levde langt utenfor sivilisasjonen og nær naturen for å befeste teoriene sine. I 1946 pensjonerte han seg og 6. juni 1961 døde han i sitt hjem i Zürich.