Hjem Historie Dagens historiske Carl Orffs «Carmina Burana» fremføres for første gang

Carl Orffs «Carmina Burana» fremføres for første gang

HISTORIE Den 8. juni 1937 fremføres Carl Orffs «Carmina Burana» for først gang i Frankfurts opera.

«Carmina Burana» var det verk som ledet til den tyske komponisten Carl Orffs store gjennombrudd. Orff startet sitt arbeide med «Carmina Burana» i 1934 og verket ble fremført for første gang i 1937 i operaen i Frankfurt. Den første fremføringen utenfor Tysklands grenser skjedde på det berømte Teatro alla Scala i Milano i 1942.

Orffs verk er basert på en sang- og diktsamling med samme navn som ble gjenoppdaget i benediktinerklosteret Benediktbeuern i Bayern i 1803. «Carmina Burana», latinsk for «sanger fra Benediktbeuern», er verdens mest omfattende samling av middelaldersk goliardisk lyrikk.

«Carmina Burana» er datert til cirka 1225 og omfatter middelalderlatinsk, middelhøytysk og provençalsk diktning fra 1000–1200-tallet. Den består av cirka 320 sanger/dikt og ble sannsynligvis samlet inn på 1200-tallet i Kärnten eller Tirol.

Carl Orff bearbeidet og satte musikk til et utvalg av tekstene fra det originale manuskriptet, og skapte en enhetlig stemning med verket hvor kor, soli og instrumentale stykker inngår i en dramatisk helhet. «Carmina Burana» ble opprinnelig skapt for å fremføres som en helhet, hvor både lyd og det visuelle spilte en viktig rolle. I moderne tider fremføres dog verket nesten utelukkende uten det visuelle.

Da Carmina Burana ble fremført i Teatro alla Scala i Milano i 1942.
Da Carmina Burana ble fremført i Teatro alla Scala i Milano i 1942.

Carl Orff ble født den 10. juli 1895 i München, og begynte å komponere musikk fra tidlig alder. Under den første verdenskrig tjenestegjorde han i den tyske arméen, og ble hardt skadet. På 1920-tallet grunnla han, sammen med Dorothee Günther, Günthers skole for gymnastikk, musikk og dans, hvor han arbeidet som musikkpedagog og utviklet teorier omkring musikk- og bevegelsespedagogikk.

Under andre verdenskrig ble Orff, og en rekke andre kunstnere og personer, fritatt for krigs- og arbeidsinnsats. Dette da de ble ansett som uerstattelige, og en del av tysk kulturarv. Under denne perioden skapte han blant annet «Hans Olympischer Reigen», som ble fremført under åpningen av de olympiske leker i Berlin 1936.

640px-carlorff2

Orff hadde, ved siden av sitt komposisjonsarbeide, flere ledende posisjoner i ulike musikalske institusjoner. Fra 1950 til 1960 ledet han en klasse med eksemplariske elever ved Musikkhøyskolen i München, og i 1961 var han leder for Orff-instituttet i Salzburg.

For sitt musikalske arbeide mottok han i løpet av sitt liv en rekke utmerkelser: I München og Tübingen ble han utnevnt som æresdoktor, og i 1956 ble han utnevnt til ordenen Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. I 1972 fikk han Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, og i 1974 mottok han Romano-Guardini-prisen.

Carl Orff gikk bort den 29. mars 1982 i München.

Se film fra da «Carmina Burina» ble oppført i København i 2012: