Nordisk historie

Hjem Historie Nordisk historie
Midtsommerbål i Ålesund, Norge.

Midtsommer i Norden

Rundt den 21. juni er tidspunktet for sommersolverv og er grunnen til midtsommerfeiringen. Men hvordan feires midtsommer i andre nordiske land?

Svein Tjugeskjegg – nordisk erobrer av England

Den 3. februar 1014 døde Svein Tjugeskjegg i Gainsborough under mystiske omstendigheter. Han var da konge av Norge, Danmark og England.
video

Slaget ved Fraustadt

En svensk hær under general Carl Gustaf Rehnskiöld vinner en knusende seier over en dobbelt så stor saksisk/russisk hær ved Fraustadt den 3. februar 1706.

Sovjetiske bomber over Sverige

Kvelden og natten den 22. februar 1944 slipper sovjetiske fly bomber over Stockholm og Strängnäs samt flere finske byer.

SAAB 35 Draken

Den 25. oktober 1955 fløy en prototype av SAAB 35 Draken for første gang. Flyet fløy to ganger lydens hastighet og Sverige ble, om ikke først, nummer to i verden til å innføre datastyrt våpenkontroll.

Karolinernes dødsmarsj

Den 1. januar 1719 startet Armfeldts karolinere sin retur til Sverige, i det som i dag er mest kjent som «Karolinernes dødsmarsj».

Skandinavisten Carl Ploug

Carl Ploug var en av de sentrale skandinavistene som forsøkte å forene de nordiske landene til én stat eller et statsforbund.

Christopher Polhem

Den 18. desember 1661 ble den svenske oppfinneren Christopher Polhem født.

Rudolf Kjellén

Henrik Andersson oppsummerer her kort den svenske politikeren og akademikeren Rudolf Kjelléns liv og politiske gjerning.

Slaget ved Suomussalmi

Den 7. desember 1939 startet slaget ved Suomussalmi. Kampene varte i en måned, og slaget ble senere et symbol for vinterkrigen.