Kommentar

Hjem Opinion Kommentar

Løgn og hjernetåke under Bidens State of the Union-tale

Kristoffer Boström kommenterer her Bidens tale der han påstod å presse på for stengte grenser, vanæret et drapsoffer ved å kalle henne ved feil navn og anvende det for sin markedsføring, samt antydet at alvorlige forbrytelser sjelden begås av illegale innvandrere.

7. oktober og Israels globale drapsvirksomhet

Det er gitt løfter fra Israels høyeste politiske sjikt om å eliminere «de ansvarlige» – uansett hvor de er i verden. Historien gjør en slik ambisjon trolig – og vitner om alle de 100 prosent ikke-involverte som vil bli berørt.

Progressivt selvmål for Demokratene

Demokratenes stilling til Israels pågående folkemord i Palestina dytter unge demokrater i retning Donald Trump i det kommende presidentvalget.

Om lederskiftet

Martin Saxlind kommenterer den store nyheten om at Fredrik Vejdeland tar over som leder av Den nordiske motstandsbevegelsen etter at Simon Lindberg har valgt å avgå som leder.

«Veras reise» av Folke Schimanski – tilsvar på artikkel

Motstandsbevegelsens æresmedlem Vera Oredsson kommenterer og svarer på Dagens Nyheters propagandaartikkel og Folke Schimanskis hets.

Nødhjelpsorganisasjon på Gaza truet med avvikling

Tolv land har til nå besluttet å stanse sin økonomiske støtte til nødhjelpsorganisasjonen «FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten», UNWRA, etter anklager om deltakelse i angrepet mot Israel den 7. oktober i fjor. Dette gjelder blant andre USA, Canada, Australia, Italia, Storbritannia, Tyskland, Japan, Sverige og Finland. Omstendigheten rundt gjør imidlertid dette til en suspekt affære.

Familien og venners motstand

Enkelte folk blir applaudert av sine foreldre for sitt engasjement, andre ikke. Ofte baserer de sine argumenter etter moralen som flertallet av innbyggerne har, men som ikke maktens ledere har.

Det virkelige holocaust

I anledning at det i dag den 27. januar er den internasjonale Holocaustdagen er det på sin plass å vise til det virkelige holocaust - her en av mange krigsforbrytelser utført av de allierte under andre verdenskrig. Ikke så ulikt det jødene gjør mot palestinerne i dag.

Noen feirer Jesu fødsel, andre begår folkemord

Det er ikke bare i Vesten at Den store utskiftningen, The Great Replacement, pågår for fullt. Og hvorfor ikke, man vet at det fungerer. Israel, og gode allierte, er nå i full gang med å utrydde den palestinske befolkningen i Gaza med tanke på å flytte inn jødiske bosettere. Andre grupper er snart også historie i det etter hvert ikke fullt så hellige landet. Beveggrunnene er flere, fra økonomi til sikkerhet; fra et narsissistisk, Luciferiansk Gudskompleks til en eskatologisk, gammeltestamentlig psykoseutløsende beruselse.

«Når kollapsen kommer blir jeg med»

Karl Folkesson kommenterer fenomenet med sympatisører som «venter på kollapsen».