Kommentar

Hjem Opinion Kommentar Side 2

Om lederskiftet

Martin Saxlind kommenterer den store nyheten om at Fredrik Vejdeland tar over som leder av Den nordiske motstandsbevegelsen etter at Simon Lindberg har valgt å avgå som leder.

«Veras reise» av Folke Schimanski – tilsvar på artikkel

Motstandsbevegelsens æresmedlem Vera Oredsson kommenterer og svarer på Dagens Nyheters propagandaartikkel og Folke Schimanskis hets.

Nødhjelpsorganisasjon på Gaza truet med avvikling

Tolv land har til nå besluttet å stanse sin økonomiske støtte til nødhjelpsorganisasjonen «FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten», UNWRA, etter anklager om deltakelse i angrepet mot Israel den 7. oktober i fjor. Dette gjelder blant andre USA, Canada, Australia, Italia, Storbritannia, Tyskland, Japan, Sverige og Finland. Omstendigheten rundt gjør imidlertid dette til en suspekt affære.

Familien og venners motstand

Enkelte folk blir applaudert av sine foreldre for sitt engasjement, andre ikke. Ofte baserer de sine argumenter etter moralen som flertallet av innbyggerne har, men som ikke maktens ledere har.

Det virkelige holocaust

I anledning at det i dag den 27. januar er den internasjonale Holocaustdagen er det på sin plass å vise til det virkelige holocaust - her en av mange krigsforbrytelser utført av de allierte under andre verdenskrig. Ikke så ulikt det jødene gjør mot palestinerne i dag.

Noen feirer Jesu fødsel, andre begår folkemord

Det er ikke bare i Vesten at Den store utskiftningen, The Great Replacement, pågår for fullt. Og hvorfor ikke, man vet at det fungerer. Israel, og gode allierte, er nå i full gang med å utrydde den palestinske befolkningen i Gaza med tanke på å flytte inn jødiske bosettere. Andre grupper er snart også historie i det etter hvert ikke fullt så hellige landet. Beveggrunnene er flere, fra økonomi til sikkerhet; fra et narsissistisk, Luciferiansk Gudskompleks til en eskatologisk, gammeltestamentlig psykoseutløsende beruselse.

«Når kollapsen kommer blir jeg med»

Karl Folkesson kommenterer fenomenet med sympatisører som «venter på kollapsen».

Unnskyldninger for å ikke gå med i kampen

Veldig mange artikler har blitt skrevet om hvorfor man skal gå med i Motstandsbevegelsen. Allikevel finnes det tusenvis av mennesker som ideologisk holder med oss og synes vi gjør en bra jobb, men som allikevel ikke har gått med oss. Mange kommer opp med unnskyldninger til hvorfor og flere av unnskyldningene gjentar seg. Jeg skal her gå igjennom og gi et tilsvar til de mest vanlige unnskyldningene som folk bruker for å ikke gå med i Motstandsbevegelsen.

KI er en trussel mot menneskeheten

Arjuna kommenterer nyhetene rundt OpenAI og bekymringene for kunstig intelligens.

Om samtalen med Stefan Torssell og psykologien bak sionismen

Under søndagens episode av Radio Nordfront var opinionsleder og sionist Stefan Torssell på besøk for å diskutere Israel. Simon Holmqvist skriver her om sine tanker om den verdsatte episoden.