Kommentar

Hjem Opinion Kommentar Side 3

Er det galt å sympatisere med ikke-hvite mennesker?

Martin Saxlind argumenterer her for at det er rimelig å føle sympati med palestinerne og resonerer rundt might is right-nasjonalisme vs etnopluralisme.

Hvor er den jødiske moralske majoriteten?

Russleman spør det ukomfortable spørsmålet om hvordan det jødiske verdenssamfunnet kan rettferdiggjøre sin mangel på handling i møte med den jødiske statens hensynsløse overgrep i Gazastripen.

Professor: Storkrigens og revolusjonenes tidsalder har begynt

En historieprofessor ved Harvard sammenligner en mislykket profeti av en britisk diplomat i mai 1914 med en annen av USAs jødiske nasjonale sikkerhetsrådgiver i september 2023 – og trekker sine konklusjoner om fremtiden.

Folkemord i Gaza: Et Rubicon for vestlige eliter

Mens Israel forbereder sin invasjon av Gaza må vestlige ledere ta et valg mellom å opprettholde sine påståtte verdier eller total underkastelse av jødiske interesser.

Det råder ingen mangel på organisasjoner

Tilstedeværelsen av utbryterfalanger og nye organisasjonsformasjoner innen den nasjonale bevegelsen har som regel alltid vært et destruktivt fenomen. Det har tjent kreftene som ønsker å skade oss ved å sabotere den organiserte motstanden med ulike klassiske metoder. De nye formasjonene er ofte initiert av etterretningstjenesten.

Palestina/Israel-konflikten: Et lærerikt øyeblikk

Russleman kommenterer helgens hendelser i Palestina og Israel, der Hamas har angrepet den jødiske okkupasjonsmakten.

Krisen i Israel forklart

Krisen som utspiller seg i Israel er et symptom på dyp dysfunksjon innen internasjonal jødedom.

Tucker Carlson planter det anti-hvite flagget

Tucker Carlson viser endelig sine sanne farger, og hvitt er ikke en av dem.

Allahs og sikkerhetstjenestenes menn

Flere i den tsjetsjenske diasporaen i Norge har begått terrorhandlinger og enda flere av disse har tilsluttet seg utenlandske terrororganisasjoner, noe som ikke bør komme som en overraskelse all den tid hele deres identitet og tilværelse er basert på bestrebelsen for opprettelsen av et kalifat. Nå legitimeres og velsignes deres kamp også gjennom jihad i Ukraina.

Sensuren av Agatha Christie handler ikke om «krenkelseshysteriet»

Som vanlig er den kosher-konservative opposisjonen til anti-hvit totalitarisme tannløs og banal.