Artikler

Hjem Artikler Side 2

Hvorfor kjemper vi?

1
Sebastian Elofsson skriver i denne artikkelen om hvor lett det kan være å bli for påvirket av den krise vårt folk befinner seg i og dermed begynne å tvile.

Tyrkisk-syrisk diplomatisk revolusjon truer den sionistiske innflytelsen i det nordlige Midtøsten

1
En dramatisk reversering av tyrkisk utenrikspolitikk har potensialet til å gjøre enorm skade på sionismens innflytelse på det nordlige Midtøsten.

Vanskelige tider skaper sterke aktivister

0
Redesjef Hampus Maijala skriver her om hvordan utfordringene du møter som aktivist i Motstandsbevegelsen gjør at du vokser som person og gjør organisasjonen sterkere.

Pasjonsspill til besvær

1
Sjefen for det berømte pasjonsspillet i den tyske byen Oberammergau i Bayern, som blir oppført bare hvert tiende år, har jobbet med jødisk makt siden 80-tallet for å endre oppsetningen til å bli pro-jødisk.

God jul og et godt nytt kampår!

4
Her følger en liten julehilsen fra lederen for Den nordiske motstandsbevegelsens i Norge, Tommy Olsen.

Julefest i det nasjonalsosialistiske Tyskland

2
Julen i det nasjonalsosialistiske Tyskland var både en familiær begivenhet og en høytid i folkefellesskapets tegn.

Juletreets opprinnelse

1
Julen er her og med det publiseres et eldre leserinnlegg om våre forfedres tro og syn på julehøytiden.

USA på vei til å avindustrialisere Europa

2
Flere politiske representanter for EU har uttrykt bekymring for det de ser som et USA som beriker seg på Ukrainakonflikten, også på bekostning av Europa. Samtidig har USA lansert en politikk skal tar sikte på å subsidiere sin egen industri i en skala man aldri har sett før (430 milliarder dollar). Mange mener kombinasjonen vil føre til avindustrialisering av Europa.

Allmenninteressen for nasjonalsosialismen vokser

5
Et medlem reflekterer her over hvordan kampen har endret seg de siste årene, og hvor lys fremtiden faktisk ser ut.

Er Den nordiske motstandsbevegelsen terrorister?

3
Organisasjonens leder stiller og gir svar på spørsmål med anledning den seneste tidens hetskampanje og kommende grunnlovsendring i Sverige.