Europeisk historie

Hjem Historie Europeisk historie

Josef «Sepp» Dietrich

2
Den 28. mai 1892 ble Josef «Sepp» Dietrich født. Dietrich var en høyt dekorert krigshelt i to kriger, generaloberst i Waffen-SS og personlig venn av Adolf Hitler.

Nasjonalsosialistene innfører dyrebeskyttelseslover i Tyskland

5
Den 21. april 1933 ble det innført en lov som regulerte hvordan slakt av dyr skulle foregå for å ikke påføre dyrene unødvendig smerte. I praksis innebar loven et forbud mot schächting i Tyskland.

Det tyske sosialistiske rikspartiet

2
Demokratiske regimer har en lang historie med forbud av ubehagelige organisasjoner. Et av de første partiene som ble forbudt etter 1945 var Det tyske sosialistiske rikspartiet.
Hitler håndhilser på en dame på dagen da Saarland ble gjenforent med Tyskland.

Saarområdet gjenforenes med Tyskland

1
Den 13. januar 1935 ble det holdt en folkeavstemning i det tyske Saarområdet, som etter første verdenskrig tilhørte Frankrike. En overveldende majoritet av innbyggerne stemte for å tilhøre det nasjonalsosialistiske Tyskland.
Utklipp fra avisen Völkischer Beobachter dagen etter at loven hadde blitt vedtatt.

Nürnberglovene

2
Ved de syvende partidagene i Nürnberg presenterte NSDAP en rekke nye lover – lovene som regulerte statsborgerskap og rase hadde blitt vedtatt av en enstemmig riksdag.

Wolfgang Amadeus Mozart

18
Den 27. januar 1756 ble det germanske musikkgeniet Wolfgang Amadeus Mozart født.

Oswald Mosley: «Fortvil ikke»

3
Frihetskamp tipser om et inspirerende utdrag fra dokumentaren Oswald Mosley: Europeans.
640px-garudy-Les-Mythes-fondateurs-de-la-politique-israelienne

Revisjonisten Roger Garaudy

1
Den 17. juli 1913 ble den franske filosofen, kunsthistorikeren og kommunisten Roger Garaudy født. Han er mest kjent for å ha uttrykt forbudte tanker om at en sionist-mafia utnytter «myten om holocaust» til fordel for sine egne interesser.
640px-hamsun_nekrolog_ny

Knut Hamsun om Hitler: «En kriger for menneskeheten»

7
Den 7. mai 1945, dagen før Tysklands kapitulasjon, skrev Knut Hamsun en nekrolog som hyllet Adolf Hitler.

Bombingen av Boulogne-Billancourt

2
Den 3. mars 1942 bomber Royal Air Force arbeider-forstaden Boulogne-Billancourt i Paris. Dette var RAFs hittil største bombetokt.