Revisjonisme

Hjem Historie Revisjonisme

«Holocaust» er en bløff!

I anledning at det i dag er Den internasjonale holocaust-dagen publiserer Frihetskamp en lengre artikkel om «holocaust».

Kremasjonsbrensel – del tre

Vedrørende det faktiske tidsrommet der kremasjonsovnene var i drift.

Kremasjonsbrensel – del to

Vedrørende den påståtte selvantenningen av menneskelige kropper.

Kremasjonsbrensel – del én

Vedrørende mangelen på bevis for tilstedeværelsen av tilstrekkelig brensel for å destruere levningene til nesten 900 000 jødiske ofre, første del.

Frihetskamp presenterer ny serie: «Holocaust under lupen»

Frihetskamp starter i dag en dedikert serie som vil kaste nytt lys over «den største forbrytelsen».

Sylvia Stolz – en modig forsvarer av sannheten

Sylvia Stolz er en av mange forsvarsadvokater som har blitt straffet simpelthen for å ha gjort jobben sin og forsvart sin klient i retten mot en tiltale om «holocaustfornektelse». Til forskjell fra de fleste andre advokater utsatt for bøter og trusler om straff vek hun ikke, men forsvarte sin klient helt til hun ble fjernet med makt fra rettssalen. Den 24. november 2012 holdt hun et foredrag på en konferanse i regi av Anti-Zensur-Koalition i Sveits.

Dagens video: «Holocaust»-løgnere avslørt under rettsak

Frihetskamp presenterer dagens video.

Martin Broszats brev som reviderte synet på «holocaust»

Den 19. august 1960 reviderte den tyske historikeren Martin Broszat det etablerte synet på «holocaust» da han i et brev til Die Zeit skrev at ingen mennesker hadde blitt gasset på rikstysk jord – Bergen-Belsen, Dachau eller Buchenwald – som det tidligere hadde blitt påstått.

Austin App – en av de første historierevisjonistene

Den 24. mai 1902 ble Austin App født, en pionér innen historierevisjonismen. Hans viktigste bidrag til forskningen er skriften «Ravishing the Women of Conquered Europe» som omhandlet de alliertes massevoldtekter.

Historien om det forfalskede bildet fra Buchenwald

Den 6. mai 1945 publiserer The New York Times Magazine et bilde av fanger i KZ-leiren Buchenwald. Etter at bildet ble manipulert har det blitt et av holocaust-propagandaens mest kjente bilder.