Verdenshistorie

Hjem Historie Verdenshistorie Side 3

Neville Chamberlain: Verdens jøder lå bak andre verdenskrig

Den 15. oktober 1951 fremkom det opplysninger i tidsskriften Life Magazine om at den tidligere britiske statsministeren Neville Chamberlain skyldte Englands krig med Tyskland på USA og verdensjødedommen.

B’nai B’rith grunnlegges

Den 13. oktober 1843 ble den jødiske frimurerorganisasjonen B’nai B’rith grunnlagt i New York av utvandrede jøder fra Tyskland.

Nasjonalsosialismen når USA

Den 12. oktober 1924 ble den første nasjonalsosialistiske organisasjonen i USA grunnlagt. Organisasjonen het Teutonia Association og ble startet i Chicago av fire tyske immigranter.

Boerkrigen og de nordiske frivillige

Den andre boerkrigen (1899–1902) startet fordi britisk-jødiske finansmenn ville ha råderetten over gull- og diamantfunnene i Sør-Afrika.

Leif Eriksson oppdager Amerika

Den 9. oktober gikk vikingen Leif Eriksson i land i Nord-Amerika – 500 år før Columbus.

Savitri Devi

Den 30. september ble den nasjonalsosialistiske filosofen og forfatteren Savitri Devi født.

Louis Botha – boergeneralen

Den 27. september 1862 ble Louis Botha født. Han var general under boerkrigen og var Unionen Sør–Afrikas første statsminister.

Den internasjonale fredsdagen

Den 21. september er FN-dagen «internasjonal fredsdag». Dagen ble innstiftet av FNs generalforsamling i 1981.

Den jødiske kvinnemorderen Harvey Glatman henrettes – med gass

Den 18. september 1959 ble den jødiske sex-kvele-morderen Harvey Glatman henrettet i gasskammeret i San Quentin State Prison.
video

William Luther Pierce

Den 11. september 1933 ble William Luther Pierce III født. Pierce var leder av organisasjonen National Alliance frem til sin død i 2002.