Ledarperspektiv

Hjem Radio Ledarperspektiv

Lederperspektiv spesial: Over to timers intervju med Simon Lindberg

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt sekstende avsnitt.

Lederperspektiv #43: Hvorfor bråker Motstandsbevegelsen med politiet?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt førtitredje avsnitt.

Lederperspektiv #11: Hvorfor vil systemet forby Motstandsbevegelsen?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt ellevte avsnitt.

Lederperspektiv #27: Løgner, hets, fake news og false flag

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjuesyvende avsnitt.

Lederperspektiv #3: Hva er farene med et kontantløst samfunn?

Den nordiske motstandsbevegelsens radioprogram Lederperspektiv er nå ute med sitt tredje avsnitt.

Lederperspektiv #29: Er Motstandsbevegelsen en voldelig organisasjon?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjueniende avsnitt.

Lederperspektiv #42: Et globalistisk Europa eller et nasjonalsosialistisk Norden? Arbeidsformidling og 1. mai

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt førtiandre avsnitt.

Lederperspektiv #9: Sverige har aldri vært tryggere? Kriminalitet, straff og rettssikkerhet

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt niende avsnitt.

Lederperspektiv #34: Viktigheten av å være både en folke- og aktivistbevegelse

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettifjerde avsnitt.

Lederperspektiv #21: Hvordan skal fred opprettholdes i det frie Norden?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjueførste avsnitt.