Ledarperspektiv

Hjem Radio Ledarperspektiv

Lederperspektiv #38: Infiltrasjon, grupper i gruppen og politiske trakasserier

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettiåttende avsnitt.

Lederperspektiv #34: Viktigheten av å være både en folke- og aktivistbevegelse

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettifjerde avsnitt.

Lederperspektiv #20: Vil Motstandsbevegelsen forby alt som er skadelig? Nordendagene og organisasjonsforbud

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjuende avsnitt.

Lederperspektiv #40: Propaganda, konspirasjoner og fremmede voldtektsmenn

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt førtiende avsnitt.

Lederperspektiv #37: Er Motstandsbevegelsen rasister?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettisjuende avsnitt.

Lederperspektiv #42: Et globalistisk Europa eller et nasjonalsosialistisk Norden? Arbeidsformidling og 1. mai

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt førtiandre avsnitt.

Lederperspektiv #13: Hva er homolobbyen? RFSL-«angrepet» og pedofili

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettende avsnitt.

Lederperspektiv #33: Nasjonalsosialisme – den ekte grønne politikken. Miljøbevegelsens røtter og dyrevernaktivisme

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt trettitredje avsnitt.

Lederperspektiv #29: Er Motstandsbevegelsen en voldelig organisasjon?

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjueniende avsnitt.

Lederperspektiv #22: Til deg som vurderer å søke medlemskap

Den nordiske motstandsbevegelsens podkast Lederperspektiv er nå ute med sitt tjueandre avsnitt.