Aktivisme

Hjem Nasjonal kamp Aktivisme

Motstandsbevegelsen hedret martyrene med fakkeltog

Lørdag holdt Den nordiske motstandsbevegelsen fakkeltog i Västerås for å hedre nasjonale martyrer. Joakim Kannisto og Johan Staaf har holdt taler.

Propagandaoffensiv på Østlandet

Den nordiske motstandsbevegelsen har gjennomført en propagandaoffensiv i Follo.

Hakekorsflagg vaiet 9. april

Motstandsbevegelsens Rede 3 heiste hakekorsflagg til heder for nasjonalsosialismen den 9. april.

Skiltaksjon i Bergen

Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte nylig en skiltaksjon i Bergen, for å advare mot flerkulturen.

Aktivitetsdag på Østlandet

Den nordiske motstandsbevegelsen har nylig gjennomført en aktivitetsdag med aktivisme og trening på Østlandet.

Talene fra «Nei til NATO»-demonstrasjonen i Stockholm

Hør talene fra Joakim Kannisto og Simon Lindberg.

Film fra lyndemonstrasjonen i Stockholm

Her er Motståndsmedias offisielle film fra aksjonen 11. februar.

Folkeopplysning om de alliertes krigsforbrytelser i Dresden 1945

Den nordiske motstandsbevegelsen har under dagene 13. til 15. februar bedrevet folkeopplysning om de alliertes terrorbombinger mot sivile mål i den tyske byen Dresden i 1945.

Folkeopplysning om ildstormen i Dresden

Motstandsbevegelsen bedriver folkeopplysning om ildstormen i Dresden fra den 13. til 15. februar. Hjelp til du også.

Et tilbakeblikk på året 2022

Tommy Olsen, sjef over den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen, oppsummerer her året 2022.