Motstandsbevegelsen

Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Side 7

Total seier for Den nordiske motstandsbevegelsen på årets Almedalsuke

Med politikeruken på Gotland avrundet for denne gang kommer her en kommentar fra Den nordiske motstandsbevegelsens leder.

PST forsøker å påvirke det svenske valget – trakasserer bidragsgivere

PST samarbeider med bankene og forsøker å påvirke det svenske valget.

1. mai 2018 går inn i historiebøkene

Den nordiske motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg deler her sine tanker om de vellykkede demonstrasjonene i Ludvika og Boden.

Motstandsbevegelsen demonstrerte for folkets rett

Fredrik Vejdeland oppsummerer 1. mai-demonstrasjonene i Ludvika og Boden.

Demonstrer for seier på 1. mai!

Leif Eriksson maner alle til å ikke la noe hindre oss fra å delta på demonstrasjonene for vårt folks fremtid 1. mai.

Er medlemmer av Motstandsbevegelsen mer kriminelle enn gjennomsnittet?

Organisasjonens leder Simon Lindberg tar i denne artikkelen opp hvorvidt Motstandsbevegelsens medlemmer er mer kriminelle enn andre mennesker i samfunnet.

Revolusjonær og radikal kamp vil lede oss til seier

Haakon Forwald kommenterer justisminister Listhaugs avgang og hvorfor Motstandsbevegelsens radikale og revolusjonære vei, er det eneste som vil lede oss til seier.

PST ønsker tips om «høyreekstrem propaganda»

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gått ut i media og etterlyser tips etter at sympatisører av Motstandsbevegelsen gjennomførte en stor-offensiv i Egersund.

Kommunister forferder seg over Motstandsbevegelsens vekst

Kommunisten Stein Kristiansen forferder seg over Motstandsbevegelsens vekst i Kristiansund – løgnpressen hopper på.

Sosialdemokrater i panikk etter at Motstandsbevegelsen aksjonerte

Etter at Motstandsbevegelsens aktivister spredte propaganda i Vestby har det oppstått krise i den lokale Arbeiderparti-leiren, med sutring og løgner i lokalavisa som resultat.