Motstandsbevegelsen

Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Side 8

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Hjelp til med å spre sannheten!

2
Hvordan kan du som leser dette hjelpe til med å spre sannheten? Dette er del 4 av 5 i en artikkelserie om Wikipedias side om Motstandsbevegelsen.

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Fortsettelse på løgnene

2
Wikipedias artikkel inneholder enda flere løgner. Hvilke er løgner og hvorfor? Dette er del 3 av 5 i en artikkelserie om Den nordiske motstandsbevegelsens side på Wikipedia.

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Hvilke løgner spres og hvorfor?

1
Wikipedias artikkel er fullpakket med løgner. Hvilke løgner dreier det seg om og hvorfor? Dette er del 2 av 5 i en artikkelserie om Motstandsbevegelsen side på Wikipedia.

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Introduksjon

2
Hva er Wikipedia og hvorfor skrives denne artikkelserien? Dette er del 1 av 5 i en artikkelserie om Motstandsbevegelsens side på Wikipedia.

Kommentar til Antirasistisk Senters seneste rapport

28
Frihetskamp kommenterer Antirasistisk Senter sin rapport om «nazister» i Norge.

Motstandsbevegelsen inntok Østfold – personlig rapport fra torgmøtene

9
Martin Oppegaard oppsummerer Motstandsbevegelsens torgmøter i Fredrikstad og Moss den 27. oktober i en personlig rapport.

Mediastorm rundt Motstandsbevegelsens torgmøter

2
Frihetskamp lister løgnpressens dekning av Motstandsbevegelsens torgmøter på lørdag.

Uttalelse fra Motstandsbevegelsen i Finland om forbudsdommen

1
Frihetskamp gjengir her en artikkel fra Vastarinta hvor Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland uttaler seg om forbudsdommen.

– I det frie Norden vil Ervin Kohn tiltales for sine forbrytelser mot det...

21
Gjesteskribent kommenterer Ervin Kohns seneste utspill i løgnpressen.

Ni store ting vi har oppnådd i løpet av valgkampen

2
Den nordiske motstandsbevegelsen har takket være valgkampen utviklet seg enda mer som organisasjon – i mange tilfeller på unike måter. Her følger en liste over ting som har gjort organisasjonen mer slagkraftig.