Ytring

Hjem Nasjonal kamp Ytring

Har Den nordiske motstandsbevegelsen blitt liberalisert?

Organisasjonens leder Simon Lindberg greier ut og gir svar på rykter og påstander om at liberalisering eller avradikalisering skulle ha funnet sted.

Seksjonen for Kamprapporter har flyttet

Seksjonen for Kamprapporter har flyttet.

Ordensregler for Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjoner

Her er ordensreglene for alle som skal delta på Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Kungälv eller Ludvika.

Her er årets ti 1. mai-talere i Kungälv og Ludvika

Her presenteres årets oppsetning av talere på Den nordiske motstandsbevegelsens tradisjonelle arrangement. Begge steder blir det en god blanding av både erfarne talere og debutanter.

Samkjøring til 1. mai-demonstrasjonene i Kungälv og Ludvika

Vil du delta i våre demonstrasjoner, men kan ikke ta deg dit eller vil ha reisefølge? Her er kontaktopplysninger til personene rundt omkring i Norden som har ansvar for samkjøring.

Samlingsplass og tid for 1. mai-demonstrasjonene

Her er samlingstid, samlingssteder, plass og tider for taler og annet i Kungälv og Ludvika.

Høyesterett i Finland aksepterer Motstandsbevegelsens ankesak

Høyesterett i Finland har besluttet å akseptere Den nordiske motstandsbevegelsens anke av organisasjonsforbudet som tingretten og lagmannsretten bestemte. Virksomheten forbys midlertidig frem til avgjørelsen.

Parolen for årets 1. mai-demonstrasjoner i Kungälv og Ludvika er klar

Her presenteres og forklares parolen for Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjoner.

Tillatelser innvilget for Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjoner

I dag kom beskjeden fra politiet om at de godkjenner søknadene om å demonstrere 1. mai – både i Kungälv og Ludvika.

Tanker om moskéskytingene på New Zealand og eventuelle paralleller til nordisk kamp

Den nordiske motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg skriver her om dagens terrorhandling på New Zealand og om det finnes noen likheter med organisasjonens kamp.