Overlevelse

Hjem Natur Overlevelse

Lifsferill #8 – Selvhusholdning

I avsnitt åtte av radioprogrammet Lifsferill diskuteres emnet selvhusholdning.

Lifsferill #7 – Overlevelse i skogen

I dette avsnittet av Lifsferill snakker Daemon, Peter og Tobias Lindberg med gjesten Niklas om overlevelse i skog i mark.
video

Selvforsørgelse i Norden: Sopp

Skribent Arjuna skriver i sin spalte om selvforsørgelse i Norden om hvordan man kan dyrke sopp hjemme.

Lifsferill #3

I det tredje avsnittet av Lifsferill snakker Daemon, Peter og Tobias Lindberg med Irena fra Norge om vann, kilden til alt liv.

Lifsferill #2

Andre avsnitt av radioprogrammet Lifsferill er nå ute. I avsnittet diskuteres blant annet grunnleggende kriseforberedelse.

Lifsferill #1

Første avsnitt av radioprosjektet Lifsferill er her. Fokus for programmet er såkalt prepping, selvhusholdning og overlevelse.