Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme

Kampen for en større sak

Frihetskamp publiserer en eldre artikkel av Sebastian Elofsson som omhandler hvordan den nasjonalsosialistiske kampen er en kamp for høyere verdier.

«Det er bare ett, reelt, alternativ»

Nasjonalsosialismen er den eneste kraften som har kunnet, og kan, utfordre systemet og de regjerende maktstrukturene, konstaterer Arjuna.

Trening – en del av kampen

Organisasjonens aktivister trener regelmessig. Å være en aktiv nasjonalsosialist innebærer at man vier sitt liv til kampen, såvel psykisk som fysisk.

«Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told»

I anledning dagen tipser Frihetskamp i dag om filmen «Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told» – en film som forteller den ufortalte historien om Adolf Hitler, Det tredje riket og andre verdenskrig.

Nasjonalsosialismen – vår ledestjerne

I denne artikkelen forsøker Hans Magnusson å beskrive og forklare den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen for leseren.

Kameratskap som folkefellesskap

Emma Karlsson skriver i denne personlige kronikken om å ofre alt for sine kamerater og at det er folkefellesskap i praksis.

Det er umulig å helt fjerne det nordiske fra nordboeren

Blod og Jord skriver i dette leserinnlegget om den nordiske rasen, nasjonalsosialismen og hans vei til verdensanskuelsen.

Fremtiden blir hva vi vil den skal bli!

Fredrik Vejdeland utvikler her tankene om hvordan bevegelsen skal nå de fremtidige målene. Er vi tvunget til å «akseptere virkeligheten» som den er, eller finnes det andre, dypere, forhold som kan avgjøre vår fremtidige skjebne?

Nasjonalsosialismen – folkets organiserte vilje

Sebastian Elofsson skriver om viktigheten av et sterkt og forent folk.

Hat gjennom kjærlighet

Vi i Motstandsbevegelsen omtales ofte som utaktiske, med vår iblant harde retorikk og valg av ord, og ikke minst fordi vi forteller ting som de er.