Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Side 3

Klimatrussel og virkelige miljøproblemer

Daniel Gerdås forklarer i denne artikkelen sitt syn på den såkalte klimakrisen og andre mer konkrete miljøproblemer.

Vanlige spørsmål om vår ideologi og politikk

Her er svar på de vanligste spørsmålene som Den nordiske motstandsbevegelsen får av utenforstående.
Den nordiske motstandsbevegelsens støttefane.

Hva er nasjonalsosialisme?

I denne artikkelen gis en enkel forklaring på hva nasjonalsosialisme er.

Den nasjonalsosialistiske livsstilen

Frihetskamp presenterer en norsk oversettelse av teksten «Den nasjonalsosialistiske livsstilen» av Dr. Walter Gross, sjef for NSDAPs rasepolitiske byrå.

Rasen – ikke landet

Simon Lindberg forklarer nasjonalsosialismens forhold til rase og nasjon. Et viktig punkt som blant enkelte kan lede til misforståelse og forvirring.

Å ta av seg skylappene og bli kvitt overtroens sjakler

IDEOLOGI Christian Hamilton skriver om å ikke nedtone budskapet, men i stedet kjempe mot berøringsfrykten som finnes mot nasjonalsosialismen og den nasjonale bevegelsen. Alle som...

Idealismen – folkefellesskapets kjerne

Jörgen Kromann skriver i denne artikkelen om folkefellesskap og idealisme, og hvordan Motstandsbevegelsens kamp fostrer ubestikkelige kjemper.

Mening: Nasjonalister burde ikke overfokusere på den parlamentariske tilnærmingen

Veien til målene våre vil kreve mange tilnærminger, og alle må virke i samspill hvis de til syvende og sist skal lykkes. 

– Vi skal aldri moderere oss og vi skal aldri tilpasse oss!

Skribent Arjuna redegjør i denne artikkelen blant annet for hvorfor Den nordiske motstandsbevegelsen aldri må liberaliseres, men må forbli trofaste nasjonalsosialismen.

Mythus

IDEOLOGI En evaluering og analyse av Alfred Rosenbergs verk Det tyvende århundres myte, og sammenligning med dagens situasjon i Norden. Artikkelen ble opprinnelig publisert...