Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme

– Vi skal aldri moderere oss og vi skal aldri tilpasse oss!

Skribent Arjuna redegjør i denne artikkelen blant annet for hvorfor Den nordiske motstandsbevegelsen aldri må liberaliseres, men må forbli trofaste nasjonalsosialismen.

«Den nasjonalsosialistiske livsstilen»

Frihetskamp presenterer en norsk oversettelse av teksten «Den nasjonalsosialistiske livsstilen» av Dr. Walter Gross, sjef for NSDAPs rasepolitiske byrå.

Er nasjonalsosialismen for rasematerialisme?

Martin Saxlind skriver her om rasematerialisme og eugenikk.

Evig front #14: Festivaler og feiringer

Fester og feiringer er en naturlig del av livet. Her beskrives tre av vårt folks ulike feiringer.

Nasjonalsosialismen – vår ledestjerne

I denne artikkelen forsøker Hans Magnusson å beskrive og forklare den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen for leseren.
video

– Den siste utposten i kampen mot homolobbyen!

Organisasjonens leder forteller om farene ved homolobbyens fremfart og om Motstandsbevegelsens kamp mot disse heterofiendtlige krefter.

Adolf Hitlers «Min kamp» – offisiell norsk oversettelse fra 1941

På Adolf Hitlers fødselsdag presenterer Frihetskamp en samling originale oversettelser og utgivelser av hans bok «Min kamp» – inkludert den offisielle norske oversettelsen fra 1941!
video

Radio Nordfront spesial: Samtaler med Klas Lund – Del 3

RADIO NORDFRONT I dette spesialavsnittet av Radio Nordfront intervjuer Emil Hagberg lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen, Klas Lund. Samtaler med Klas Lund er et eget...

Trening – en del av kampen

Organisasjonens aktivister trener regelmessig. Å være en aktiv nasjonalsosialist innebærer at man vier sitt liv til kampen, såvel psykisk som fysisk.

Våre dyder

Tor Bjørnsen skriver i denne artikkelen om den nasjonalsosialistiske kampen, og hvordan den også er en kamp om høyere verdier.