Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme

Evig front #1: Om meningen med livet

Hva er meningen med livet? Hva vet vi om livet etter døden?

«Min ære heter troskap»

Om hvordan mottoet «Min ære heter troskap» ble til og referanser til dagens kamp.

Idealismen – folkefellesskapets kjerne

Jörgen Kromann skriver i denne artikkelen om folkefellesskap og idealisme, og hvordan Motstandsbevegelsens kamp fostrer ubestikkelige kjemper.
video

FILM: Hvorfor nasjonalsosialist?

I en film på YouTube forklarer en person som sympatiserer med Motstandsbevegelsen hvorfor han er nasjonalsosialist.

Landsbygden må utvikles i nasjonalsosialistisk ånd

Leif Eriksson beskriver hvordan utviklingen av landsbygden i et nasjonalsosialistisk samfunn kommer til å løse dagens storbyproblematikk og lede til høyere livskvalitet, større grad av selvberging, samt en mer ansvarlig utnyttelse av naturressursene.

Evig front #16: Kroppspleie

Nasjonalsosialister har et naturlig forhold til sin egen kropp.

Mange vil bevare – for få kjemper!

IDEOLOGI Et vanlig spørsmål er hvorfor nasjonale ikke har oppnådd noen nevneverdige resultater siden 1945. En av grunnene er at for mange vil bevare...

Lenken til fortiden

IDEOLOGI Et folk som ikke lenger forsvarer sitt territorium er et folk som er dømt til å gå under. Et folk som tviler på...

Hat gjennom kjærlighet

MOTSTANDSBEVEGELSEN Vi i Motstandsbevegelsen omtales ofte som utaktiske, med vår iblant harde retorikk og valg av ord, og ikke minst fordi vi forteller ting...
video

– Den siste utposten i kampen mot homolobbyen!

Organisasjonens leder forteller om farene ved homolobbyens fremfart og om Motstandsbevegelsens kamp mot disse heterofiendtlige krefter.