Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Side 2

Er Den nordiske motstandsbevegelsen antidemokratisk?

11
Torleif Dahl skriver her om hvordan journalister og myndighetspersoner beskriver Den nordiske motstandsbevegelsen som antidemokratisk og om dette virkelig stemmer med organisasjonens politiske program.

Fremtiden blir hva vi vil den skal bli!

1
IDEOLOGI Fredrik Vejdeland utvikler her tankene om hvordan bevegelsen skal nå de fremtidige målene. Er vi tvunget til å «akseptere virkeligheten» som den er,...

Svar på spørsmål om nasjonalsosialismen

32
Martin Saxlind kommenterer her forsøket på ideologisk debatt i Radio Nordfront og spørsmålene som ble reist etter debatten.

Nasjonalsosialismen – det nordiske folkets naturlige verdensanskuelse

9
Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, går til motangrep på nasjonalsosialismens kritikere og forklarer hvorfor det er den mest naturlige veien for det nordiske folket – filosofisk så vel som realpolitisk.

Hat gjennom kjærlighet

5
Vi i Motstandsbevegelsen omtales ofte som utaktiske, med vår iblant harde retorikk og valg av ord, og ikke minst fordi vi forteller ting som de er.

Dagens video: Er det hedensk? av Joseph Goebbels

2
Frihetskamp presenterer dagens video.

Biologisk mangfold – mennesket inkludert?

12
Mangfold innebærer variasjonsrikdom, noe som forsvinner med utblanding. Å bevare ulike dyr og vekster er en selvfølge for de fleste, men hvorfor inkluderes ikke mennesket i dette?

Dagens video: Vidkun Quisling – leder og humanitær helt

6
Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Svart nasjonalsosialist blir intervjuet av media

2
Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Sannheten om Adolf Hitler, av Ken O’Keefe

3
Frihetskamp presenterer dagens video.