Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Side 3

Dagens video: Hva vil Motstandsbevegelsen egentlig?

6
Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Amerikansk nasjonalsosialisme

4
Frihetskamp presenterer dagens video.

Simon Lindbergs 1. mai-tale

1
Her er Simon Lindbergs 1. mai-tale. Grunnet koronarestriksjoner måtte den planlagte 1. mai-demonstrasjonen i Uppsala utsettes. Den nordiske motstandsbevegelsen har i år derfor valgt å holde en digital 1. mai-feiring med taler og mye annet.

Vera Oredssons 1. mai-tale

0
Her er Vera Oredssons 1. mai-tale. Grunnet koronarestriksjoner måtte den planlagte 1. mai-demonstrasjonen i Uppsala utsettes. Den nordiske motstandsbevegelsen har i år derfor valgt å holde en digital 1. mai-feiring med taler og mye annet.

Jimmy Thunlinds 1. mai-tale

1
Her er Jimmy Thunlinds 1. mai-tale. Grunnet koronarestriksjoner måtte den planlagte 1. mai-demonstrasjonen i Uppsala utsettes. Den nordiske motstandsbevegelsen har i år derfor valgt å holde en digital 1. mai-feiring med taler og mye annet.

Nasjonalsosialismen – folkets organiserte vilje

5
Sebastian Elofsson skriver om viktigheten av et sterkt og forent folk.

Er nasjonalsosialismen for rasematerialisme?

3
Martin Saxlind skriver her om rasematerialisme og eugenikk.

Intervju med martyren Horst Wessel

4
Frihetskamp byr på et eksklusivt intervju med den nasjonalsosialistiske martyren Horst Wessel.

Martyren Horst Wessel

1
Den 23. februar 1930 døde den nasjonalsosialistiske martyren Horst Wessel etter å ha blitt utsatt for et attentat av medlemmer av Rote Front i sitt hjem i Berlin.

Kampen for en større sak

3
Frihetskamp publiserer en eldre artikkel av Sebastian Elofsson som omhandler hvordan den nasjonalsosialistiske kampen er en kamp for høyere verdier.