Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Side 3

Men hvem skal beskytte oss?

Frihetskamp publiserer her en artikkel som opprinnelig ble publisert på vår danske søsterside om en samtale mellom en nasjonalsosialist og hans eldre mor.

Evig front #7: Skyld og botgjøring

Når et menneske begår alvorlige feil oppstår en skyld som må betales gjennom botgjøring.

Evig front #6: Ære

Heder og ære er viktige begreper for vårt folk. Æresfølelsen kommer innenfra, fra vår ånd og vårt blod, og gir oss en instinktiv forståelse av rett og galt.

Evig front #5: Ansvar

Vårt folk tar ansvar for sine handlinger, det er for oss helt fremmed å skylde på miljø og ytre omstendigheter eller menneskehetens svake natur og bristende moral.

Evig front #4: Lov og lydighet

Lover som tjener folkefellesskapets interesser skal følges og disse lover står ofte i konflikt med de lover og interesser som føres frem av internasjonale sammenslutninger.
video

Back To The Trenches

This is an English translation of an article written by the movements founder and former leader, Klas Lund, which deals with the importance of an organized and disciplined resistance.

Evig front #3: Fellesskap

Hva er fellesskap? Hvorfor trengs det og hvordan opprettholder vi fellesskapet?
video

Tilbake til skyttergravene

Frihetskamp publiserer en eldre ideologisk artikkel forfattet av Motstandsbevegelsens grunnlegger, Klas Lund. Artikkelen er nå oppdatert med en lydinnspilling av teksten opplest av Haakon Forwald.

Evig front #2: Nordisk gudstro

Hvordan ser nordboerens forhold til det guddommelige ut?

Evig front #1: Om meningen med livet

Hva er meningen med livet? Hva vet vi om livet etter døden?