Nasjonalsosialisme

Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Side 3

Radikal og kompromissløs kamp – er veien til seier

1
IDEOLOGI Sebastian Elofsson forklarer hvorfor det er så viktig at den nasjonalsosialistiske frihetskampen må være både radikal og kompromissløs. Hvor mange ganger har man ikke...

Min vei fra kommunist til nasjonalsosialist

6
Først da jeg organiserte meg som kommunist, kunne jeg ikke lenger unngå å ta stilling til rasespørsmålet.

Lenken til fortiden

4
Et folk som ikke lenger forsvarer sitt territorium er et folk som er dømt til å gå under. Et folk som tviler på sin egen identitet og mister viljen til selvstendighet, er et folk savner viljen til å leve.

Rasen – ikke landet

3
IDEOLOGI Simon Lindberg forklarer nasjonalsosialismens forhold til rase og nasjon. Et viktig punkt som blant enkelte kan lede til misforståelse og forvirring. Det vi nasjonalsosialister...

Kall oss aldri høyreekstreme!

4
Leif Eriksson setter nasjonalsosialismens ufortjente stempel som «høyreekstrem» i perspektiv.

Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

15
Hva er egentlig Den nordiske motstandsbevegelsen? Hva mener de? Og hvordan jobber de? Her får du muligheten til å finne ut av nettopp dette.

Våpen gir frihet!

5
Den Nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, skriver her om frihet, demokrati og våpen.

Dagens video: Hva vil Motstandsbevegelsen egentlig?

6
Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Amerikansk nasjonalsosialisme

4
Frihetskamp presenterer dagens video.

Simon Lindbergs 1. mai-tale

1
Her er Simon Lindbergs 1. mai-tale. Grunnet koronarestriksjoner måtte den planlagte 1. mai-demonstrasjonen i Uppsala utsettes. Den nordiske motstandsbevegelsen har i år derfor valgt å holde en digital 1. mai-feiring med taler og mye annet.