Verdensanskuelse

Hjem Verdensanskuelse Side 3

Evig front #6: Ære

Heder og ære er viktige begreper for vårt folk. Æresfølelsen kommer innenfra, fra vår ånd og vårt blod, og gir oss en instinktiv forståelse av rett og galt.

Evig front #5: Ansvar

Vårt folk tar ansvar for sine handlinger, det er for oss helt fremmed å skylde på miljø og ytre omstendigheter eller menneskehetens svake natur og bristende moral.

Sionistiske planer for Midtøsten

Theodor Engström beskriver den sionistiske krigføringen i Midtøsten og dokumentet «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm» der syv sionistiske mål utpekes.

Evig front #4: Lov og lydighet

Lover som tjener folkefellesskapets interesser skal følges og disse lover står ofte i konflikt med de lover og interesser som føres frem av internasjonale sammenslutninger.
video

Back To The Trenches

This is an English translation of an article written by the movements founder and former leader, Klas Lund, which deals with the importance of an organized and disciplined resistance.

Evig front #3: Fellesskap

Hva er fellesskap? Hvorfor trengs det og hvordan opprettholder vi fellesskapet?
video

Tilbake til skyttergravene

Frihetskamp publiserer en eldre ideologisk artikkel forfattet av Motstandsbevegelsens grunnlegger, Klas Lund. Artikkelen er nå oppdatert med en lydinnspilling av teksten opplest av Haakon Forwald.

Evig front #2: Nordisk gudstro

Hvordan ser nordboerens forhold til det guddommelige ut?

Evig front #1: Om meningen med livet

Hva er meningen med livet? Hva vet vi om livet etter døden?

Evig front: Forord

Hver søndag vil Frihetskamp publisere et kapittel av boken «Evig front». Her følger en introduksjon av boken og forfatteren.