Hjem Nyheter Globalt Chabad-bevegelsen i sanksjonsallianse med amerikanske myndigheter

Chabad-bevegelsen i sanksjonsallianse med amerikanske myndigheter

VERDENSJØDEDOMMEN I sin sanksjonspolitikk mot Russland har de amerikanske myndighetene funnet en god alliert og samarbeidspartner i den jødiske Chabad Lubavitch-bevegelsen. Bevegelsen er best kjent som en bevegelse for de rike og berømte, og for å videreføre en lære om at ikke-jøder er en laverestående livsform.

Rebbe Menachem Mendel Schneerson, den syvende rabbineren av Chabad Lubavitch. Født i Ukraina i 1902 og revitaliserte den hasidisk-jødiske bevegelsen etter andre verdenskrig. Foto: Rabbi michel via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Som alle pragmatiske statsledere med ambisjoner om å beholde makten så har den russiske presidenten Vladimir Putin også måtte spille med på disse Machiavelliske hofflekene. Noe av dette innbefatter da en tilsynelatende anerkjennelse av minoriteters særretter og innflytelse på statsmakten, og siden Chabad-bevegelsen har sterke historiske røtter i det russiske samfunnet, er det disse som tidligere har vært det meningsbærende symbolet på jøders spesielle status i det landet.

Under overflaten er imidlertid virkeligheten en annen. Russland har siden andre verdenskrig vært beskyldt av det internasjonale jødiske samfunnet for å ha stjålet mengder av jødiske tekster og dokumenter, uten at man har fått noen avklaring. I 2004 gikk den amerikanske grenen av Chabad-bevegelsen, gjennom en amerikansk føderal domstol, til søksmål mot den russiske staten, og vant. Russland nektet å overgi dokumentene og domstolen påla den russiske staten en dagsbot på ca. 500 000,- norske kroner. Noe som i dag gjør at Russland skylder Chabad ca. 1,5 milliarder norske kroner. Senere rettskjennelser har også gitt medhold til Chabad om å beslaglegge russiske verdier og eiendom. 

Den amerikanske grenen av Chabad har dermed over flere tiår, og før Russland invaderte Ukraina, drevet etterforskning og kartlegging av russiske verdier og utarbeidet analyser for hvem og hvilke institusjoner og organisasjoner man burde sikte seg inn på, for å ramme myndighetene. Dette har nå tjent de amerikanske myndighetene godt når de nå skal implementere sin sanksjonspolitikk overfor Russland. Hovedmålet for Chabad er i denne forbindelse den statseide banken VEB, og amerikanske myndigheter innførte allerede 22. februar i år sanksjoner mot banken, blant annet ved å beslaglegge dets utenlandske verdier. Bevegelsen håper/tror nå at amerikanerne vil overføre noen av disse verdiene til Chabad. Verdiene skal da mest trolig brukes som utpressingsmiddel til å få utlevert de jødiske tekstene, selv om dette ikke er en uttalt strategi.