Hjem Dagens video Dagens video: «Holocaust»-løgnere avslørt under rettsak

Dagens video: «Holocaust»-løgnere avslørt under rettsak

VIDEO Frihetskamp presenterer dagens video.

Jødinnen Sabina Citron, grunnlegger og talsperson for Canadian Holocaust Remembrance Association, hisset i 1984 opp til voldelige demonstrasjoner mot den kjente kanadiske revisjonisten Ernst Zündel. Dette fordi han hadde distribuert heftet Did Six Million Really Die? The Truth at Last, av Richard Verrall som skrev under pseudonymet Richard E. Harwood, og som satte spørsmålstegn ved den offisielle historieskrivningen om andre verdenskrig og «holocaust».

Zündels hjem ble fort utsatt for angrep og den kanadiske posttjenesten nektet ham all service og all rett til å motta post. Zündel fikk dog tilbake postrettighetene sine etter et år med rettslig kamp, men i mellomtiden hadde virksomheten hans gått under.

På Citrons ordre opprettet riksadvokaten i Ontario sak mot Zündel for å ha «misbrukt sin rett til ytringsfrihet» da han distribuerte heftet og publiserte et åpent brev han hadde skrevet selv. Første runde med rettsak begynte i 1985 og endte med at Zündel ble dømt til 15 måneders fengsel for å ha distribuert heftet, men da frikjent for brevet. En andre rettsak startet i 1988 og endte med at Zündel ble dømt til ni måneders fengsel for å ha distribuert heftet.

Påtaleekspert under den første rettsaken var jøden Raul Hilberg, som regnes for å være «verdens fremste ekspert på holocaust», men som i likhet med sine jødiske vitner og «holocaust-overlevere» Arnold Friedman og Rudolf Vrba, ble grillet såpass mye av Zündels advokat Douglas Christie at de til slutt måtte innrømme at de løy om «holocaust».

Hilberg nektet å stille opp i andre runde av rettsaken mot Zündel, angivelig i frykt for å bli kryssforhørt av Zündels advokat og straffeforfulgt.

Den såkalte holocaust-eksperten Raul Hilberg.

Frihetskamp vil daglig presentere en utvalgt video. Vi gjør oppmerksom på at alt av innhold i de ulike videoer ikke nødvendigvis samsvarer med redaksjonens synspunkter.

Se dagens video: