Hjem Dagens video Dagens video: John F. Kennedy om hemmelige samfunn

Dagens video: John F. Kennedy om hemmelige samfunn

VIDEO Frihetskamp presenterer dagens video.

Den 27. april 1961 holdt USAs tidligere president John F. Kennedy en tale om «hemmelige samfunn» (secret societies) til American Newspaper Publishers Association på Waldorf-Astoria-hotellet i New York.

Fredag den 22. november 1963 ble presidenten skutt i Dallas etter en kampanje i fem byer i Texas. Kennedy og hans kone Jacquelines eskorte kjørte på Dealey Plaza da presidenten ble truffet av to skudd: ett gjennom halsen og ett i hodet. Han ble i full fart ført til Parkland Memorial Hospital hvor han ble erklært død en halv time senere.

Det er mange spekulasjoner rundt drapet på Kennedy: Den offisielle historien er at han ble drept av Lee Harvey Oswald; noen påstår at CIA og/eller Mossad var de som planla drapet på presidenten og brukte Oswald som en brikke i sitt spill.

«Jeg er bare et offerlam», skal Oswald ha uttalt.

Nedenfor er en oversettelse av Kennedys tale om «hemmelige samfunn»:

Bare ordet «hemmelighet» er frastøtende i et fritt og åpent samfunn; vi er som et folk naturlig og historisk motstandere av hemmelige selskap, hemmelige eder og hemmelig forhandlinger. Vi besluttet oss for lenge siden at farene med overdrevet og uberettiget hemmelighold av betydningsfulle fakta sannsynligvis er større enn farene som er fremlagt med å rettferdiggjøre det.

Fortsatt i dag er det lite verdifullt å motarbeide trusselen av et hemmelig selskap ved å imitere deres diktatoriske restriksjoner […] Og ingen embetsmann under min administrasjon, om hans rang er høy eller lav, sivil eller militær, skal tolke mine ord her i aften som en unnskyldning for å sensurere nyhetene, for å kvele dissens, for å dekke over våre feilsteg eller tilbakeholde fra pressen og offentligheten de fakta de fortjener å vite.

Det kreves en forandring i innstilling, en forandring i taktikk, en forandring i oppdrag – av regjeringen, av folket, av hver eneste forretningsmann eller arbeidsleder, og av hver eneste nyhetsavis. For vi er motsatt i verden av en monolittisk og brutal konspirasjon som bruker hovedsakelig hemmelige metoder til å utvide sin sfære av innflytelse – på infiltrasjon istedet for invasjon […] på geriljaer om natten istedet for hærer om dagen.

Det er et system som rekrutterer omfattende menneskelige og materielle ressurser til byggingen av tett sammenknyttet, synlig effektiv maskin som kombinerer etterretning- og militære, diplomatiske, økonomiske, vitenskaplige og politiske operasjoner.

Deres forberedelser er hemmeligholdt, ikke publiserte. Deres feilsteg er begravet, ikke rubrikksatt. Deres avvikelser er undertrykket, ikke hyllet. Ingen utgift er kritisert, intet rykte er offentliggjort, ingen hemmelighet er avslørt.

Frihetskamp vil daglig presentere en utvalgt video. Vi gjør oppmerksom på at alt av innhold i de ulike videoer ikke nødvendigvis samsvarer med redaksjonens synspunkter.

Se dagens video:

Les også:
John F. Kennedy blir drept
Dagens video: John F. Kennedy hyllet Adolf Hitler
Kennedy beundret Hitler og nasjonalsosialismen
Dagens video: Frimureriet – «De som murer på Salomos tempel»
Dagens video: Okkulte krefter
B’nai B’rith grunnlegges
Dagens video: Den jødiske Noahide-verdensordningen og frimureriet