Hjem Dagens video Dagens video: Visigoterne og jødene – Del 2

Dagens video: Visigoterne og jødene – Del 2

VIDEO Frihetskamp presenterer dagens video.

American Krogans dokumentar får vi se de mange ulike konfliktene mellom visigoterne og jødene på den iberiske halvøy i løpet av det 5. – 7. århundre.

Visigoterne, eller vestgoterne, var et germansk folk som konverterte til arianismen, en gren av kristendommen. De etablerte et rike på den iberiske halvøy mellom 500- og 700-tallet. American Krogan har laget en flere timer lang dokumentar om forholdet mellom de vestgotiske kongene, presteskapet og jødene.

I dokumentaren tar han for seg de ulike kildene, hvilke lover som ble innført og om de ble fulgt. Han tar for seg de kristnes behandling av jødene, der de mest sannsynlig tvangskonverterte eller skapte økonomiske insentiver mot jødene slik at de skulle slutte seg til den kristne tro.

Dokumentaren tar også for seg hvordan jødene gjorde kristne til slaver og omskjærte dem, trolig med religiøs motivasjon. For å ta et oppgjør med denne praksis ble det skrevet stadig strengere lover mot den jødiske gruppen. Dokumentaren avsluttes når det vestgotiske riket opphører kort tid etter det syvende århundre, da den jødiske gruppen allierte seg med de muslimske inntrengerne og hvorpå de raskt erobret stort sett hele den iberiske halvøy.

Foto: Skjermdump video.

Frihetskamp vil daglig presentere en utvalgt video. Vi gjør oppmerksom på at alt av innhold i de ulike videoer ikke nødvendigvis samsvarer med redaksjonens synspunkter.

Se dagens video: