Hjem Dagens video Dagens video: WHOs seksualisering av førskolebarn

Dagens video: WHOs seksualisering av førskolebarn

VIDEO Frihetskamp presenterer dagens video.

Jonas Nilsson fra Palaestra Media snakker i dagens video om Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres plan om å seksualisere Europas mange førskolebarn.

Mange av de beslutninger som tas i dagens samfunn hviler på politiske dokumenter og direktiver som kommer fra internasjonale organisasjoner som World Economic Forum (WEF) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Blant annet beordrer WHOs policydokument «Standards for Sexuality Educations in Europe» at beslutningstakere, spesialister, utdannings- og helsemyndigheter skal seksualisere førskolebarn så unge som 0-4 år. Dette gjennom å implementere i læreplanen segmenter som «onani i tidlig barndom», hvorpå det også understrekes at barna må «act on it».

Mange skoler i Europa har nå forandret læreplanen om seksualundervisning og viser til WHO og deres policydokumenter som kilde.

Frihetskamp vil daglig presentere en utvalgt video. Vi gjør oppmerksom på at alt av innhold i de ulike videoer ikke nødvendigvis samsvarer med redaksjonens synspunkter.

Se dagens video: