Hjem Nyheter Norden Dansk legefaglig kritikk av epidemilovutkast og tvangsvaksinasjon

Dansk legefaglig kritikk av epidemilovutkast og tvangsvaksinasjon

DANMARK Den danske legeforeningen mener at en foreslått ny epidemilov går alt for vidt, og især tvangsvaksinasjon bekymrer.

Den danske regjeringen har foreslått en ny epidemilov, som kan tre i kraft hvis Danmark rammes av et koronavirus versjon 2.0 eller en helt annen epidemi. I utkastet til loven er ordet tvang nevnt 92 ganger og makt 84 ganger.

Loven legger blant annet opp til at smittede med en farlig sykdom kan bli pålagt å bli undersøkt, innlagt, behandlet og isolert slik at smitten ikke sprer seg.

I noen tilfeller kan det bli brukt tvang, fysisk fastholding og nedlåsing av lokaler, og politiet kan hjelpe til dersom folk motsetter seg det.

Loven er ikke vedtatt ennå, og på fredag sluttet høringsperioden, hvor en lang rekke organisasjoner kunne fortelle hva de tenkte om regjeringens forslag til en ny epidemilov.

Hva går epidemiloven ut på?

Regjeringen foreslår en ny epidemilov. Blir loven vedtatt kan helse- og eldreministeren uten Folketinget utpeke hvilke sykdommer som er så farlige at de er kritiske for samfunnet. Er det en farlig pandemi, gir loven blant annet mulighet for:

  • Smittede med en farlig sykdom kan bli pålagt at de skal undersøkes, innlegges, behandles og isoleres.
  • Helsedepartementet kan i forskrift bestemme at bestemte grupper av personer skal vaksineres for å begrense og utrydde en farlig sykdom.
  • Om folk motsetter seg, kan det i noen situasjoner brukes tvang, fysisk fastholding og nedlåsing av lokaler, og politiet kan hjelpe til.

Det skal være en ny lov for å bekjempe epidemier, fordi særloven som gav regjeringen særlig makt til å bekjempe Covid-19 utløper den 1. mars 2021.

Les selv regjeringens forslag til den nye loven på denne linken.

Legeforeningen har sendt sitt høringssvar, og det er kritisk til forslaget.

– Vi mener at det er bestemmelser der som går alt for vidt og bør endres, sier Camilla Rathcke, formann for Legeforeningen.

Hun mener at myndighetene får så mye makt at det kan oppleves «sterkt grenseoverskridende for den enkelte pasient».

De praktiserendes legenes faglige selskap er også betenksomt overfor forslaget til en ny epidemilov.

– Vi synes ikke at det er nødvendig at det ligger så mye makt i et departement. Vi vil nødig være en del av en så mektig struktur, sier Anders Beich, formann for Dansk Selskap for Almenn Medisin.

Dropp forslaget om vaksinasjon med tvang

De to legeforeningene kritiserer også at en helseminister med loven i hånden kan pålegge deler av befolkningen at de skal la seg vaksinere.

– Vi kan ikke se begrunnelsen for å vaksinere befolkningen med tvang. Det kan gi vaksinemotstandere en ordentlig medvind, hvis det er slike instrumenter som ligger i skuffen, sier Anders Beich.

Legeforeningen mener at tvangsvaksinasjon bør være «absolutt siste løsning» og er bekymret for pasientenes rettssikkerhet.

Helseminister får stor makt

En epidemilov skal kun brukes i nødsituasjoner, men Anders Beich er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig kontroll med hvordan loven kan bli brukt fremover.

For eksempel er det helseministeren alene som avgjør når en sykdom er så farlig at epidemiloven skal brukes. Regjeringen behøver ikke spørre Folketinget til råds.

I den nye loven blir det nevnt at en epidemikommisjon skal kunne gi regjeringen råd. Men hva om regjeringen ikke følger rådene?

– Det er ikke fordi vi mistenker at en minister har ondt i sinne. Men beslutninger om nødsituasjoner har behov for bred parlamentarisk støtte, mener Anders Beich, som gjerne vil bevare befolkningens tillit til helsevesenet.

Han er bekymret for at det kan svekke tilliten til legene dersom de blir tvunget til å bruke maktmidler av en helseminister som ikke har bred oppbakking i Folketinget. Derfor er det viktig med Folketingets kontroll.

Legeforeningen mener også at leger og andre i helsevesenet skal ha mulighet for å si nei til å undersøke og behandle med makt, dersom de ikke kan stå inne for det.

Det er en holdning som Dansk Sykepleieråd deler.

– Vi er av den oppfatning at man også som medarbeider skal kunne si ifra i forhold til å delta i en eventuell maktutøvelse. Og at man utover dette ikke kan innklages for en disiplinærinstans om man velger å gjøre det. Der må ansvaret ligge høyere oppe i systemet, sier formann Grete Christensen.

Sykepleierådet så også gjerne at regjeringen ble mer konkret i forhold til når det kan komme på tale å tvangsvaksinere borgere. Det er for uklart hvilke situasjoner det gjelder i.

Les også:
Vaksine mot Covid-19 resulterte i nerveinflammasjon
Dagens video: En sterk advarsel mot å ta koronavaksine
Dagens video: Den ufortalte historien om vaksiner
WHO tilstår: Bill Gates-finansiert vaksine forårsaket polioutbrudd i Afrika
Dagens video: Leger står nå frem for å bekjempe falske nyheter