Hjem Nyheter Norge Dårligere i matematikk enn noensinne

Dårligere i matematikk enn noensinne

SKOLE/UTDANNING: Norske tiendeklassinger har aldri vært så dårlige i matematikk som nå. Dette viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

1200021905-640x360

Aldri før har avgangselevene i 10. klasse gått ut med dårligere snittkarakterer i matematikk enn i år. Dette viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Snittkarakteren ved eksamen i matematikk var i år 2,9 for 10. klasse. Det er første gang i norgeshistorien at snittet ligger nede på 2-tallet.

Ifølge avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet er de bekymret over den negative utviklingen og har satt i gang flere tiltak.

– De svake eksamensresultatene i matematikk, bekymrer oss. Vi vet også fra internasjonale undersøkelser at norske elever ikke presterer veldig høyt i matte.

Skillingshaug forteller at et av tiltakene er satsingen på såkalte realfagskommuner.

– Vi har valgt ut 34 kommuner som forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Vil ta minst ti år

Leder for Matematikksenteret, Kjersti Wæge, tror at mange elever mangler en grunnleggende forståelse av matematikk, og at skolene fokuserer for mye på selve «puggingen». Wæge mener det er positive endringer på gang, men at den negative utviklingen vil ta lang tid å snu.

– Vi trenger nok ti år, minst. Det tar tid mellom tiltak og resultater i skolen. Det vil nok ta fem år eller mer før lærerne får satt i gang dette på bred front. Og resultatene blir nok ikke synlige før noen år etter det igjen.

Kilde:

Årets matteeksamen den svakeste noensinne
Svakeste matte-eksamen noensinne