Hjem Historie Europeisk historie De alliertes bokbål

De alliertes bokbål

1
DEL

HISTORIE Den 13. mai 1946 startet det som sannsynligvis er verdenshistoriens største bokbål, hvor millioner av bøker ble ødelagt.

640px-alliert_bokbål

Den 13. mai 1946 vedtok de allierte okkupasjonsmaktene i Tyskland «Kontrollratsbefehl Nr. 4». Denne ordren innebar at all litteratur som befant seg i blant annet bibliotek og bokhandlere skulle samles inn og eventuelt ødelegges. Denne ordren ble undertegnet av samtlige allierte okkupasjonsmakter. Litteratur som skulle ødelegges var for eksempel slik som var «antidemokratisk» eller inneholdt «propaganda mot De forente nasjoner».

Sammenlagt ble det vedtatt fire lister over «forbudt litteratur» (i 1946, 1947, 1948 og 1952) i de allierte okkupasjonssonene. Blant annet bestemte disse forbudslistene at alle skolebøker og lærebøker som ble utgitt i den nasjonalsosialistiske perioden, 1933–1945, skulle tilintetgjøres.

Resultatet av dette bokbålet var at minst 35 743 titler, eller millioner av bøker, ble ødelagt av de allierte.

Blant disse forbudte titler finner vi etter et raskt søk flere svensker, blant annet Sven Hedins «Fünfzig Jahre Deutschland» (1938) og «Amerika im Kampf der Kontinente» (1944), Elof Erikssons «Die Juden in Schweden» (1941) og Fredrik Bööks «Hitlers Deutschland von außen» (1934). Også en bok som omtalte Sven Hedins reiseskildringer (Hans Eduard Dettmann: «Mit Sven Hedin durch die Wüste Gobi» (1943)) forbød de allierte.

For en fullstendig liste over forbudte bøker, klikk HER.

De alliertes ordre, fritt oversatt av Frihetskamp:

Kontrollrådsordre Nr. 4
Inndragning av litteratur av nasjonalsosialistisk og militaristisk karakter.

13. mai 1946.

I betraktning av den fare som den nasjonalsosialistiske læren utgjør, og for å så raskt som mulig renske de nasjonalsosialistiske, fascistiske, militaristiske og antidemokratiske idéene, likegyldig i hvilken form de har blitt uttrykket i Tyskland, vedtar Kontrollrådet følgende ordre:

1. I løpet av to måneder etter offentliggjøringen av denne ordren skal alle innehavere av lånebibliotek, bokhandlere, forlag, og forlagshus utlevere følgende til militærbefal eller andre representanter for de allierte myndighetene:

a) Alle bøker, pamfletter, tidsskrifter, avissamlinger, album, manuskripter, attester, kart, planer, sang- og musikkbøker, film- og fotopresentasjoner (lysbilder) – selv slike for barn i alle aldre – som inneholder nasjonalsosialistisk propaganda, raselære og oppfordring til voldshandlinger eller propaganda rettet mot De forente nasjoner. b) Alt materiell som bidrar til militær utdannelse eller oppfostring eller til opprettholdelse og utvikling av krigspotensial, inklusiv skolebøker og undervisningsmateriell ved militære utdannelsesinstitusjoner av alle slag, også alle reglement, instruksjoner, bruksanvisninger, forskrifter, kart, skisser, planer etc. for alle troppenheter og våpentyper.

2. I samme periode skal alle tidligere statlige bibliotek og bybibliotek, alle universitetsrektorer og ledere for læreverk og realskoler og alle forskningsinstitutt, presidentene ved akademier, vitenskapelige eller tekniske samfunn og foreninger og ledere for gymnasium og høyre og lavere grunnskoler, fra de bibliotek som er underordnet dem, fjerne nasjonalsosialistisk og militær litteratur som angis i punkt 1 og overlevere det sammen med tilhørende indekskort fra bibliotekkartoteket til utpekte områder og overlevere dem til representantene for militærkommandanturen eller andre allierte myndigheter.

3. Rettighetshavere slik som borgermestre og de lokale myndighetene har ansvar for å overføre slike bøker og materiell, komplett og innen tidsrammen.

4. Gjennomføringen av denne ordren overvåkes av militærbefalhavrene eller andre representanter for okkupasjonsmaktenes militærmyndigheter.

5. Alle publikasjoner og alt materiell som angis i denne ordren skal stilles til sonebefalhavrenes disposisjon for å tas hånd om og tilintetgjøres.

Vedtatt i Berlin den 13. mai 1946

Handlingene som ble vedtatt i de tre offisielle språkene er undertegnet av generalløytnant BH Robertson, armékkorpsgeneral L. Koeltz, generalløytnant M.I. Dratvin, , og generalløytnant Lucius D. Clay.

Den 10. august 1946 ble ytterligere et punkt lagt til på listen, hvor respektive soners befalhavere fikk rett til å tilbakekalle begrensede eksemplarer fra listen over bøker som skal ødelegges for bruk i studier og forskning. Disse skulle «forvares i bestemte fasiliteter, hvor de kunne studeres av tyske forskere og andre tyskere med tillatelse fra de allierte» under «streng overvåkning av de allierte kontrollmyndighetene».

Delta i debatten

1 Innlegg på "De alliertes bokbål"

Bli varslet om
avatar
Sorter etter:   nyeste | eldste | flest stemmer

Atpåtil er sigerherren så skamlaus at han nyttar nøyaktig det same som argument mot nasjonalsosialisme, og påstår samstundes at han står for ytringsfridom. Frigjering meg midt i ein viss plass!

wpDiscuz