Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen De første Kampdagene – et nytt intensivt arrangement

De første Kampdagene – et nytt intensivt arrangement

0

MOTSTANDSBEVEGELSEN Arrangementet Kampdagene ble nylig arrangert for første gang i Värmland, Sverige. Det var en intensiv helg med utdanning og nyheter.

Den første helgen i februar holdt Den nordiske motstandsbevegelsen den første utgaven av et nytt arrangement, kalt Kampdagene. Kampdagene er en del av den nye medlemsreformen som ble presentert i fjor og er basert på at aktivistene i organisasjonens kampavdelinger samles for å ta del i trening som er tilpasset deres virksomhet.

Arrangementet ble holdt i Värmland og startet lørdag morgen med at Sebastian Elofsson og Simon Lindberg ønsket alle velkommen og gikk gjennom praktiske ting, samt formålet med Kampdagene. Deretter ble opplæringen innledet med et foredrag av Martin Engelin med tittelen «Taktisk funksjonæropplæring», og gikk da gjennom hvordan aktivister bør planlegge aksjoner, agere under en aksjon, samt hva som kan være nødvendig å gjøre etter en aksjon.

Neste punkt for dagen var at deltakerne ble delt inn i tre grupper som roterte mellom tre forskjellige stasjoner hvor de måtte øve på forskjellige teknikker for å transportere eller yte førstehjelp på skadde kamerater.

Den nye kunnskapen ble deretter tatt med til bords, hvor god mat og drikke ble servert, før dagens store høydepunkt: Øyeblikket som podkasten “Mer enn ord” har klassifisert som “spøkball”. Den voldsomme «spøkball-leken» varte i noen timer, og til tross for mørbankede kropper og et par mindre skader trivdes aktivistene som fisken i havet.

Etter at alle hadde spist middag var det tid for utnevnelse av nye aktivister, samt enkelte hedersutmerkelser som ble delt ut av organisasjonens ledere. Senere ble det holdt et foredrag om juss, før Den nordiske motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg talte om “optikk” (hvordan Motstandsbevegelsen ønsker å fremstå).

I sitt foredrag gjentok Lindberg sitt standpunkt fra en tale han holdt på Nordendagene i fjor der han la vekt på at offervilje og skjønnhet gjennom handling er viktigere en ren overfladisk skjønnhet. Men med det sagt fortalte Lindberg at det også er viktig å tenke på hvordan man fremstilles og opptrer i forskjellige situasjoner. Foredraget gikk deretter detaljert inn på ulike faktorer som påvirker hvor bra en aksjon vil bli oppfattet.

Siste punkt for dagen var at Robert Eklund fra organisasjonens riksledelse talte kort om et Linux-prosjekt, for deretter å gå gjennom ulike oppgaver som ulike deler av organisasjonen etterlyser ansatte til. Kort tid etter at Eklund hadde begynt å tale, kunne lyden av knust glass og venstreekstreme slagord høres fra parkeringsplassen i nærheten, hvorpå aktivister reiste seg momentant og begynte å hoppe ut av vinduene for å møte en eventuell motstand, men ble svært skuffet over å oppdage en stor høyttaler og kamerater som bare lekte venstreekstremister, fremfor å møte virkelige rødinger.

Med Eklunds presentasjon fullført ble lørdagens aktiviteter avsluttet. Aktivister var oppe til langt på natt for å omgås og diskutere ulike prosjekter.

Søndagen startet med frokost, etterfulgt av et foredrag av Fredrik Vejdeland fra den svenske riksledelsen. Vejdeland snakket om “annen aktivisme”, dvs. aktivisme som er nyskapende og som ikke er basisaktivisme, eller vanlige offentlige flyvebladsutdelinger. I foredraget listet Vejdeland opp flere ulike typer av nyskapende aktivisme som han ønsket å se mer av: Svar på tiltale-aktivisme, symbolske aksjoner, sosiale aksjoner, trolling, med mere. Foredraget ble så avsluttet med fri diskusjon rundt emnet.

Som dagens siste punkt holdt riksledelsen en felles presentasjon av tre store nyheter, etterfulgt av spørsmål fra aktivistene.

Med nye kunnskaper og en sterk kampmoral ser Motstandsbevegelsens aktivister frem mot det nye kampåret 2020!

Relaterte artikler:
Demonstrer med Den nordiske motstandsbevegelsen i Uppsala 1. mai