Hjem Historie Dagens historiske De jødiske raselovene vedtas

De jødiske raselovene vedtas

HISTORIE Den 5. juli 1950 stemte det sionistiske okkupasjonsregimet i Palestina gjennom en lov som gir jøder, hvor enn de finnes, rett til å bosette seg i Israel samt automatisk statsborgerskap.

wctoisrael

Etter andre verdenskrig utvandret store mengder jøder fra Europa og resten av verden til Palestina. Området, som hadde tilhørt Det osmanske riket frem til slutten av første verdenskrig, var styrt av Storbritannia. I 1947 stemte det nyetablerte FN gjennom en resolusjon om oppdelingen av Palestina.

Etter en lang jødisk terrorkampanje trakk etterhvert de britiske troppene seg ut fra Palestina og i 1948 ble opprettelsen av Israel erklært av David Ben-Gurion. Dagen etter den sionistiske statsdannelsen gikk en koalisjon av arabiske land til angrep mot den nyetablererte staten.

Krigen pågikk i nærmere 10 måneder og endte ille for de arabiske styrkene. Den jødiske krigsmakten (som blant annet var trent av britene) vant en stor seier og okkuperte over 60% av området som hadde blitt tildelt de arabiske palestinerne. Store mengder palestinere ble fordrevet fra sine hjem hvor de hadde levd i generasjoner.

Den 5. juli 1950 vedtok det sioniststyrte israelske parlamentet lov 5710-1950 – loven om tilbakevending. Loven deklarerte at alle jøder har rett til å bosette seg og få statsborgerskap i Israel. Ifølge halakha, de jødiske religiøse lovene, er bare den som er født av en jødisk mor jøde, samt de som har gjennomgått en konvertering av en godkjent rabbiner.

Også giftemål reguleres av raselovene i Israel.
Også giftermål reguleres av raselovene i Israel.

De okkuperte områdene ble så tildelt de jødiske «nybyggerne» som innvandret til landet; en praksis som pågår den dag i dag.

På 70-tallet ble loven omskrevet for å inkludere flere med jødiske røtter:

The rights of a Jew under this Law and the rights of an oleh under the Nationality Law, 5712-1952***, as well as the rights of an oleh under any other enactment, are also vested in a child and a grandchild of a Jew, the spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew and the spouse of a grandchild of a Jew, except for a person who has been a Jew and has voluntarily changed his religion.

Loven om tilbakevending har blitt utnyttet av kriminelle jøder rundt omkring i verden. Bare et fåtall ganger har jøder blitt nektet statsborgerskap i Israel, for eksempel gangsteren Meyer Lansky og terroristen Victor Vancier.

Siden 1950 har 2,7 millioner jøder blitt tildelt statsborgerskap i Israel. Samtidig har den israelske regjeringen og krigsmakten okkupert store territorier fra de arabiske nabolandene. De har også nektet millioner av palestinske flyktninger å returnere til sine hjem, med begrunnelse at Israel er et jødisk land og slik skal det forbli.