Hjem Nyheter Norge – De sorte har overtatt hele biblioteket

– De sorte har overtatt hele biblioteket

 TROMSØ  Et partimedlem i Tromsø Fremskrittsparti mener at «de sorte har overtatt hele biblioteket» i byen.

Tromsø bibliotek
Tromsø bibliotek

Under års- og nominasjonsmøtet i Tromsø Fremskrittsparti torsdag tok partimedlem Advald Johansen opp det han mener er et problem ved Tromsø bibliotek:

[…] utlendingene og spesielt, jeg sier rett ut, de sorte, de har overtatt hele biblioteket. […] De sitter med mobiltelefonene og skriker himmelhøyt. De eldre får ikke lov og tid til å lese avisen. Det er helt på trynet. Det er helt absurd.

Johansen kommenterte også bruken av bibliotekets datamaskiner: «Det er bare de utlendingene der. Det kommer ikke én nordmann til mellom ti og to.»

Varaordfører og FrPs ordførerkandidat i Tromsø, Anni Skogmann, tok dagen etter sterk avstand fra Johansens innlegg. Skogmann, som gikk på talerstolen rett etter at Johansen var ferdig med sitt innlegg, beklager i ettertid at hun ikke «sa eller gjorde noen ting» da.

Leder i Tromsø FrP, Kristian P. Wilsgård, sier FrP-styret vil se nærmere på saken:

Det er uttalelser som er programstridende – både sentralt og lokalt. Det strider mot våre grunnprinsipper mot forskjellsbehandling basert på rase, religion eller etnisitet. Nå må vi få tid til å vurdere situasjonen og behandle den internt.

Kilde:
– Jeg vil ha meg frabedt å bli kalt rasist