Hjem Nasjonal kamp Intervju/reportasje Demonstrasjon mot nedstengingspolitikk – tusen personer samlet seg i Stockholm

Demonstrasjon mot nedstengingspolitikk – tusen personer samlet seg i Stockholm

0

REPORTASJE Den såkalte Tusenmannsmarsjen for frihet og sannhet ble gjennomført som planlagt tross innsetting av politi og avsperringer.

Lørdag den 6. mars 2021 befant jeg meg på Medborgarplatsen i Stockholm for å observere om tusen personer skulle våge å samle seg og trosse pandemilovens harde begrensninger der det kun tillates maksimalt åtte personer ved offentlige sammenkomster.

Torget var nesten halvt oppfylt med folk. Enkelte bar på hjemmelagde plakater med delvis bildefin estetikk. Visst så det ut som at det kan dreie seg om tusen personer, mer eller mindre. Andre er nok bedre til å regne deltagerantall og jeg tipper at det har forekommet flere estimater rundt dette på andre medier.

Arrangementet som ble dannet av Filip Sjöström på Facebook hadde fått oppmerksomhet via blant annet et nyhetsinnslag på Sveriges televisjon. Slikt kan ha gitt ekstra drahjelp, kan man tro. De sosiale medienes likerknapper og myriader av arrangement har ikke alltid hatt forankring til virkeligheten. Da tenker jeg for eksempel på det såkalte Bensinopprøret som tross mange gruppemedlemmer bare kunne mobilisere en brøkdel til sine arrangementer, tross alle som anmeldte sin deltagelse.

Ut av høyttalerne ropte politiet ut oppfordringer om å følge pandemiloven eller risikere konsekvenser. De myke truslene hadde ingen merkbar påvirkning på demonstrantene som selv ropte ut fra sitt eget høyttalersystem at de støtter seg på grunnloven og demonstrasjonsretten. Flere talere fremførte sin kritikk, med innhold jeg her velger å ikke resonere. Jeg var fokusert på, med hjelp av mitt kamera, å følge hendelsesutviklingen. En sang fremført av Filip Sjöström kan dog være trivelig å nevne. Sjöström gjorde her en mektig innsats og sang Tommy Körbergs velkjente låt «Stad i ljus».

Tanken var at arrangementet skulle fortsette som en gående demonstrasjon frem til Kungsträdgården. Jeg noterte hvordan politiet kraftsamlet seg med kjøretøy og hester. De blokkerte Götgatsbacken med sine ressurser.

Da demonstrasjonstoget, tross polisens oppfordringer, gikk forbi politiets første avsperring via trappene ved Björns trädgård, skyndet jeg meg forbi noen kvartaler. På det viset kunne jeg møte toget nede ved Slussen for å fange litt bilder.

Den kinesiske gullbroen mot Gamla stan kom jeg til fots for første gang for å møte neste politiavsperring som skulle stoppe demonstrasjonstoget. Enkelte demonstrasjonsdeltagere forsøkte å trenge seg gjennom og løpe forbi. Det ble tumulter og tåregass som kan beskues på ulike opptak som har blitt spredt av privatpersoner og alternative medier.

Det synes til slutt ha kommet en ordre hos politiet om å slippe gjennom demonstrantene, som deretter uhindret kunne tråkke videre til den tiltenkte sluttdestinasjonen i Kungsträdgården.

En mindre megafon holdt i gang en del av deltagerne i Kungsträdgården. Suksessivt begynte politiet å håndtere og ta bort ulike personer. Det kan ha vært av grunner som var relatert til tidligere bråk, tilfeldig diskresjon eller for å punktmarkere mot personer som politiet bedømte som nøkkelaktører under demonstrasjonen. Rundt klokken fem på ettermiddagen kan demonstrasjonen anses å være avsluttet da flere deltagere frivillig tredde av.

Jeg vil i denne reportasjen ikke tillegge synpunkter på enkelte demonstrasjonsdeltagere eller å veie arrangementet ideologisk og politisk i noen større utstrekning. Det kan derimot kortfattet konstateres at det har vært en merkelig samling folk under dagen som har funnet en fellesnevner i at de har hatt en kritisk innstilling til hva som skjer koblet til global nedstengingspolitikk.

I mine avsluttende tanker rundt dagen tar jeg meg friheten å mene at politiet tross alt hadde agert forholdsvis mildt, i sammenligning til andre scener du kan se fra land med betydelig hardere restriksjoner.

Pepperspray, håndteringer og noen ubehagelige politigrep, for ikke å ta frem tankene til en politistat av sovjetmodell. Men at begrensende nedstengingspolitikk utvikles fra en påstått midlertidig tilstand til at det blir en mer permanent sådan, globalt koordinert av ikke-folkevalgte skyggefigurer på internasjonale møter i Davos, er forstås ingenting jeg eller andre enkle innbyggere ønsker på noe vis.

Bildene nedenfor følger tidsmessig hendelsesforløpet under dagen.

Les også:
Koronaviruset