Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Demonstrer for seier på 1. mai!

Demonstrer for seier på 1. mai!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Leif Eriksson maner alle til å ikke la noe hindre oss fra å delta på demonstrasjonene for vårt folks fremtid 1. mai.

Den 1. mai ble antatt som arbeiderbevegelsens kampdag på Den Andre Internasjonalen i Paris 1889. Den fremste årsaken da til å gjøre 1. mai til en høytidsdag var for å hedre minnet om de streikende arbeiderne som hadde blitt drept av politi i den såkalte Haymarketmassakren i Chicago den 4. mai 1886 da de demonstrerte for 8-timers arbeidsdag. Det var hardt arbeidende mennesker som da kjempet mot undertrykkende myndigheter og utsugende arbeidsgivere for anstendige og rettferdige levekår. Dette er verdt å ha i bakhodet i dag når majoriteten av de som demonstrerer på 1. mai er korrupte og vellønnede sosialdemokrater som selv sitter ved makten eller degenererte kommunister som med sin homoklemming og flerkulturhykling er så langt fra hederlige arbeidere man kan komme.

Men det finnes fremdeles en sann arbeiderbevegelse som står opp og demonstrerer mot det folkefiendtlige regimet, mot den gjerrige storkapitalen, mot de forbryterske fagforeningene og i stedet manifesterer for folkemakt og økonomisk rettferdighet – Den nasjonalsosialistiske nordiske motstandsbevegelsen! Vi utgjør i dag den eneste faktiske opposisjonen mot det sionistkontrollerte og folkeforaktende liberale svenske regimet. Vi er de eneste som i handling tar kampen på gater og torg for det arbeidende folkets fremtid, tross polititrakasserier, tåregass og batonger. Vi er de eneste som er beredte på å trosse oppsigelser fra jobben, utestengelse fra utdannelser og nedstengte bankkonti for å bedrive kampen for våre barns fremtid.

Vi er stolte over å være født av et folk med en flertusenårig tradisjon av kamp og offervilje, av viljestyrke og solidaritet, av oppfinnsomhet og entreprenørånd. Våre forfedre slet hele sine liv ute på åkrer, i skoger, i gruver, i bygg, på skoler og på sykehus for å bygge opp det samfunn og den velstand som vi har hatt privilegiet å fødes inn i. Det er ikke tilfeldighetenes verk. Det er intet mirakel. Det er resultatet av målbevisst og ansvarlig kamp. Det er en gave og en oppfordring til oss.

Hvordan har våre politikere og fagforeningsledere forvaltet denne arven? Har de vist respekt og ansvar for forfedrenes harde arbeid? Nei, de har i stedet solgt ut foretakene og bankene og infrastrukturen til fremmede globalister. De har solgt ut vår makt til å bestemme over oss selv til den kriminelle Europaunionen. De har benyttet arbeidsløsheten som et våpen for å skape utestengelse og holde lønningene nede. De har ønsket utenlandsk arbeidskraft, bemanningsforetak og risikokapitalselskaper velkommen for å skape utrygghet og splittelse på arbeidsmarkedet. Og sist, men ikke minst, har de åpnet vårt lands grenser for en masseinvasjon av fremmede i et slikt ukontrollert omfang at det truer med å utslette vårt velferdssystem og vårt folks rasemessige identitet.

Har alt dette skjedd ved en tilfeldighet eller på grunn av forhold som makthaverne ikke kunne rå over? Nei, absolutt ikke. Det er i stedet resultatet av en bevisst målrettet politikk grunnet på en fiendtlig sionistisk agenda med den hensikt å utslette det etnisk homogene og fremgangsrike folkefelleskapet som våre forfedre har bygget opp. I den agendaen inngår å selge ut våre foretak og institusjoner til globalister, å kontrollere mediene for å styre den nødvendige desinformasjonen og hjernevasken, og å eliminere menneskers bevissthet angående rase gjennom flerkultur og degenerert underholdning.

Vi kan ikke tillate at disse folkeforrædere lykkes med sine hensikter! Derfor mobiliserer vi nå som den eneste seriøse opposisjonen og som den eneste sanne arbeiderbevegelsen for å demonstrere mot etablissementet den 1. mai. Vi lar ingenting hindre oss fra å delta og gjøre vår stemme hørt i Ludvika eller Boden. Våre forfedres slitsomme kamp og våre barns rett til en verdig fremtid krever dette av oss. Vi vet av historien at det er mulig å slå tilbake mot sionistglobalister og bryte deres innflytelse over korrupte regimer. Det er ikke feige politikere med sekssifrede månedslønner som kommer til å lede den kampen. Nei, det er vi, nordiske menn og kvinner, som med samme urokkelige besluttsomhet som arbeiderne i Chicago i 1886 skal møte våre fiender. På 1. mai skal vi forsvare våre nasjonalsosialistiske idealer og vise hele verden av vi har viljen og motet til å seire!