Hjem Nyheter Norden Den blåsvarte bevegelsen har søkt om partiregistrering på nytt

Den blåsvarte bevegelsen har søkt om partiregistrering på nytt

FINLAND Etter å ha fått underkjent sitt partiprogram i den høyeste forvaltningsdomstolen, har bevegelsen nå levert inn en ny søknad om partiregistrering.

Den blåsvarte bevegelsen.

Den 13. mai leverte den blåsvarte bevegelsen inn en ny søknad til det finske partiregisteret, og kommer til å samle inn de nødvendige 5000 underskriftene på nytt.

Bevegelsen har måttet endre partiprogrammet sitt, da den høyeste forvaltningsdomstolen mente at det var i strid med «demokratiske prinsipper».

Den nye partiprogrammet består av følgende punkter:

 • Verne om den finske nasjonen og sørge for at Finland forblir finnenes hjemland også i fremtiden.
 • Bekjempe fremmedspråkenes dominans.
 • Støtte den nasjonale valutaen, forsvare finsk faglig ekspertise og arbeidsstyrke mot utenlandsk konkurranse, nasjonalisere kritiske produksjonssektorer, bærekraftig bruk av nasjonale naturressurser under finsk kontroll.
 • Støtte velferd og offentlig finansierte helsetjenester.
 • Anerkjenne finske familier bestående av mann, kvinne og barn som den grunnleggende enheten i det finske samfunnet.
 • Støtte en streng miljølovgivning og bevare naturen for fremtidige generasjoner.
 • Støtte landsbygdene og beskytte finsk matproduksjon mot utenlandsk konkurranse.
 • Gi gratis utdanning til finner på alle utdanningsnivåer.
 • Verne om tradisjonell finsk kultur.
 • Støtte en hær basert på verneplikt og tverrfaglig innenlandsk forsvarsindustri, og forholde seg positivt til frivillig forsvarsvirksomhet og finners våpenhobby.
 • Jobbe for et fritt Finland og et Europa bestående av frie nasjonalstater.